Herb Powiatu Ostrowskiego

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”

09.07.201414:47

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku 2 - 8 lat.  Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
 

Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10 % kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.
 
    Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I – grupa docelowa: dzieci w wieku 2-8 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, uczestniczące
w edukacji przedszkolnej lub szkolnej oraz ścieżka II – dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.
 
    Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online (http://dotacje.fundacjabgk.pl/). Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2014 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2014 roku, a realizacja nagrodzonych
w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2015 roku.
 
Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl .

Regulamin konkursu


Opracowała: Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015