Herb Powiatu Ostrowskiego

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu: „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

17.09.201308:56

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 września br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1591/285/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu: „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
    Wobec powyższego Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy”.
    Więcej informacji na stronie  www.bip.mazovia.pl

Projekt Programu


Formularz konsultacyjny

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015