Herb Powiatu Ostrowskiego

ELIMINACJE POWIATOWE XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ JUŻ ZA NAMI!

20.03.201915:05

20190320 Turniej Wiedzy Pozarniczej 2019 naglowkowe (Custom)

W dniu 15 marca 2019 r. w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

 

Konkurs zorganizowany pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego, Zbigniewa Chrupka, przy współpracy Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowi Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, był doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej u dzieci i młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego. Całość dzieliła się na dwa etapy – pisemny i ustny. Pierwszy z nich składał się z szeregu trudnych pytań, sprawdzających wiedzę teoretyczną. Drugi zaś miał na celu potwierdzenie tych informacji poprzez umiejętne wskazanie i nazwanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

Na początku dh Andrzej Wyszogrodzki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej powitał serdecznie przybyłych tj.: Komisję Konkursową, wszystkich uczestników Turnieju, opiekunów oraz zaproszonych gości.

W celu zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju, został powołany Komitet Organizacyjny w składzie:

  • Przewodniczący – dh Andrzej Wyszogrodzki (Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej);
  • Wiceprzewodniczący – bryg. Leszek Falbowski (Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej);
  • Sekretarz – dh Witold Biegaj (Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej);
  • Członek – dh Andrzej Sadowski (Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej);
  • Członek – przedstawiciel Starosty Ostrowskiego - Józef Marek Jastrzębski (Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej);
  • Członek - Teresa Zienkiewicz (Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej).

Skład Komisji Konkursowej przedstawiał się następująco:

  • bryg. Leszek Falbowski (Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej) – Przewodniczący Komisji Konkursowej;
  • Józef Marek Jastrzębski (Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej) – Sekretarz Komisji Konkursowej;
  • mł. kpt Łukasz Jary (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej) – Członek Komisji Konkursowej.

            Komisja oceniła testy z odpowiedziami każdego z uczestników. Wszyscy uczniowie prezentowali bardzo bogatą wiedzę oraz odznaczali się pokaźnym zasobem informacji na temat poruszanych zagadnień, co podkreśliła Komisja Konkursowa.

Na zakończenie Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta podziękował wszystkim za zaangażowanie i udział w Turnieju, natomiast dh Andrzej Wyszogrodzki pogratulował wiedzy i osiągniętych wysokich wyników. Następnie Józef Rostkowski – Wicestarosta wraz z bryg. Januszem Iwanowskim oraz Teresą Zienkiewicz wręczyli nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa (uczniowie szkół podstawowych – klasy I-IV):

I miejsce: Adam Michalik – PSP w Brudkach Starych

II miejsce: Konrad Konferowicz – SP Nr 1 w Małkini Górnej

III miejsce: Julia Żyłowska – PSP w Ołdakach Polonii

II grupa (uczniowie szkół podstawowych – klasy VII – VIII – w tym klasy gimnazjalne i gimnazja):

I miejsce: Paulina Siwek – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy

II miejsce: Kinga Pazik – PSP w Rząśniku Włościańskim

III miejsce: Małgorzata Gralik – SP w Starej Ruskołęce

III grupa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych):

I miejsce: Izabela Domalewska – Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej

II miejsce: Damian Najgrodzki – ZS w Małkini Górnej

III miejsce: Wiktor Moczulski – ZS w Małkini Górnej.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, natomiast zwycięzcom pierwszych miejsc życzymy sukcesów oraz godnego reprezentowania powiatu w następnym etapie. Informujemy jednocześnie, że dnia 27.04.2019 r. w miejscowości Mroków gm. Lesznowola, powiat piaseczyński odbędą się eliminacje wojewódzkie Turnieju.  

 tekst: Justyna Kulesza

 zdjęcia : Justyna Kulesza / Agnieszka Tymińska

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015