Herb Powiatu Ostrowskiego

XXIX Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

27.11.202011:54

Kamil

WiodaceW dniu 26 listopada br., w trybie zdalnym, odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda.

Radni przyjęli Protokół XXVIII/2020 z poprzedniej Sesji Rady Powiatu, a następnie podjęli uchwały w sprawach:

 • zmienienia uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020
 •  zmienienia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego,
 •  zmienienia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 •  zmienienia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrów Mazowiecka w latach 2021 - 2023,
 • uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
 • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Radni przyjęli także informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Na temat realizowanych obecnie przez Powiat Ostrowski inwestycji informacji udzieliła Urszula Waniewska kierownik Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek obszernie opowiedział radnym o dotacji celowej w kwocie 3 360 800,00 zł, którą Powiat Ostrowski otrzymał na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej”. Zakup sprzętu dla ostrowskiego szpitala w sposób trwały przyczyni się do podniesienia rozwoju  oraz konkurencyjności Powiatu Ostrowskiego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Starosta poinformował, że dotacja musi zostać wydatkowana do końca grudnia br.

Starosta przybliżył także temat udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego Miastu Ostrów Mazowiecka przeznaczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego”.

Podczas Sesji Radni zadawali pytania dotyczące infrastruktury drogowej, spraw budżetowych oraz związanych z ochroną zdrowia.

Odpowiedzi w poszczególnych sprawach udzielili: Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Skarbnik Powiatu Pani Małgorzata Konrad oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej Pan Artur Wnuk.

W związku z napiętą sytuacją epidemiologiczną i powstałym oddziałem covidowym w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, Starosta Ostrowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu na ręce dyrektora szpitala złożyli serdeczne podziękowania za pełną poświęcenia, ciężką pracę     pracownikom ostrowskiego szpitala: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom oraz wszystkim pracownikom administracji.

 

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej relacji z przebiegu sesji

https://www.youtube.com/watch?v=rzMS07wQdaw

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015