Herb Powiatu Ostrowskiego

Komunikat Starosty Ostrowskiego dotyczący pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego

02.11.202016:55

Łukasz

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz działając na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Starosta Ostrowski informuje, że od dnia 3 listopada do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się  będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonu, e-maila oraz poza lokalem punktu.

 

Sposób skorzystania z porady prawnej:

 1. osoba potrzebująca pomocy proszona jest o kontakt pod numerem telefonu:  (29) 645 71 01 wew. 22 w godz. od 7.00-12.00 i od 12.30 -17.00 od poniedziałku do piątku,
 2. w celu otrzymania porady należy wypełnić i przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na adres e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl lub faksem: 29 645 71 01.

Wniosek MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według powyższego wzoru i przekazać do urzędu dostępnymi środkami komunikacji.  Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

UWAGA: W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie przez telefon (29) 645 71 01 wew. 22 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-12.00 i od 12.30 -17.00,

 1. po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku zostaną Państwo poinformowani o terminie i formie udzielenia porady. Porad udziela się w godzinach sprawowania dyżurów, tj. zgodnie z harmonogramem,
 2. po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (29) 645 71 01 wew. 22 lub na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatostrowmaz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego zapisu umówienia wizyty na stronie https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/ostrowski

O przywróceniu udzielania porad osobiście w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji,  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 2020 r. poinformuję odrębnym Komunikatem.

 

Wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (pobierz)

Anonimowa opinia (pobierz)

Harmonogram (pobierz)

 

 

        w/z Starosty

/-/ Józef Rostkowski

       Wicestarosta

 

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015