Herb Powiatu Ostrowskiego

Konferencja nt. „Opieka paliatywna i hospicyjna – analiza potrzeb, możliwości i kierunków w powiecie ostrowskim”

21.10.201909:51

Wiodace new

 

W dniu 17 października 2019 r. w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej obyła się Konferencja nt. „Opieka paliatywna i hospicyjna – analiza potrzeb, możliwości, kierunków w powiecie ostrowskim”. Sympozjum zostało zorganizowane w wyniku petycji złożonej przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej, który działa przy Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

W związku z tym, że członkowie UTW posiadali informację o zapotrzebowaniu mieszkańców powiatu ostrowskiego na opiekę paliatywną i hospicyjną, zwrócili się z prośbą do Starosty Ostrowskiego o zorganizowanie Konferencji.

Znamienici prelegenci, wiele cennych informacji i spostrzeżeń potwierdziło, że dyskusja na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej zarówno w powiecie ostrowskim, jak i w skali całego kraju była wskazana i jest nadal potrzeba.

Konferencję poprowadził p. Artur Wnuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Po przywitaniu przez Pana Starostę wszystkich przybyłych na spotkanie, głos zabrała Pani Krystyna Kosiorek. Podziękowała za wysłuchanie głosu przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w wyniku którego została zorganizowana Konferencja.

Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, jako pierwszy prelegent, przedstawił możliwość powstania zakładu opiekuńczo – leczniczego w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Dyrektor zaznaczył, że powyższe przedsięwzięcie niesie za sobą ogromne koszty. Przy założeniu rozbudowy Szpitala o nowe skrzydło szpitalne, koszt budowy budynku wraz z wyposażeniem wyniósłby około 40 mln. Niemniej jednak władze powiatu oraz dyrekcja SPZZOZ widzą potrzebę utworzenia ZOL- u na terenie powiatu ostrowskiego.

Następnie głos zabrał ks. mgr lic. Marcin Loba - Zastępca Dyrektora CARITAS Diecezji Łomżyńskiej oraz Jadwiga Dudek – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce. Dyrektor Dudek pokrótce opowiedziała o rozwoju opieki paliatywno – hospicyjnej. Przedstawiła także historię powstania oraz działalność Hospicjum Domowego Opieki Paliatywnej i Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej w Ostrołęce. 

Kolejnym prelegentem, który zaszczycił swoją obecnością słuchaczy  Konferencji, była prof. dr hab. n. med. Barbara Małgorzata Bień – kierownik Kliniki Geriatrii i ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala MSWiA w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii. „Pacjent geriatryczny o złożonej chorobowości i niesprawności – aspekt medyczny i społeczny” był tematem wykładu Pani profesor. W bardzo interesujący i energiczny sposób prof. Bień przedstawiła specyfikę medycyny wieku podeszłego.

Kierunki działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie Polityki Senioralnej na przykładzie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przedstawiła Pani Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej oraz Zastępca Dyrektora ds. Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Pani Pełnomocnik opowiedziała o zakresie działań wydziału MCPS, skoncentrowanego na tematyce osób starszych i realizowaniu polityki senioralnej województwa mazowieckiego w zakresie społecznym.

 Pani Grażyna Duszak - Kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia omówiła opiekę paliatywną i hospicyjną w powiecie ostrowskim. Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w powiecie ostrowskim udzielane są w warunkach domowych, tj. w hospicjum domowym, również hospicjum domowym dla dzieci.

Kolejnymi wykładowcami byli przedstawiciele Centrum Medyczno – Diagnostycznego w Siedlcach: lek. Witold Paweł Kalbarczyk, mgr Wiesława Korycińska oraz mgr Dorota Fajnas. Pan doktor przedstawił temat kompleksowej opieki senioralnej jako wyzwanie XXI wieku. Panie natomiast omówiły działalność medyczną dedykowaną seniorom Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Oleśnicy i  Krynce oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nurze. O swoich bardzo pozytywnych wrażeniach związanych z pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Nurze opowiedziały podopieczne placówki.

Na zakończenie Konferencji Pan Paweł Radomski - Członek Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Prezes Fundacji Dom z Sercem, prowadzącej Dom Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie opowiedział o działalności DPS w Komorowie.

 

Opracowała: Marzena Siwek

 

 

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

NPP z na s

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015