Herb Powiatu Ostrowskiego

IV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 31 stycznia 2019 r. Radni uchwalili budżet.

01.02.201916:38

IV SesjaW dniu 31 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się IV Sesja Rady Powiatu. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda.

Po otwarciu sesji Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pan Marcin Grabowski wręczył Panu Stanisławowi Szabłowskiemu Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznany przez Prezesa Rady Ministrów RP. Następnie Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek wraz z Panią Dorotą Subdą Przewodniczącą Rady Powiatu przekazali na ręce Pana Stanisława list gratulacyjny w formie grawertonu. W jego treści podkreślono zasługi w działalności społecznej i zawodowej na rzecz lokalnego samorządu i środowiska oraz niezłomną postawę w okresie komunizmu jako działacza podziemnych struktur „Solidarności”.

            W imieniu Wójta Gminy Wąsewo Pana Rafała Kowalczyka, gratulacje złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo Pan Grzegorz Jaworski oraz Sekretarz Pani Barbara Trojanowska. Pan Stanisław Szabłowski dziękując za tak zaszczytne wyróżnienie zaznaczył, że ogromny wpływ na efekty jego działalności zawsze miała praca zespołowa.

            Po uroczystym wręczeniu odznaczenia przystąpiono do procedowania obrad. Głównym punktem było przyjęcie budżetu na 2019 rok. Radni Powiatu uchwalili budżet 15  głosami za, 3 głosy były wstrzymujące na 18 radnych obecnych na sali. Projekt budżetu na rok 2019 omówiła Skarbnik Powiatu Pani Małgorzata Konrad na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej. W budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 72.294.683,03 zł, zaś wydatki na poziomie 74.947.550,75 zł.

Następnie Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek omówił inwestycje będące w trakcie realizacji przez Powiat oraz zaplanowane do realizacji w roku 2019 i na lata następne w zakresie infrastruktury drogowej i oświatowej.

            W dalszej kolejności porządku obrad podjęto uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która jest instrumentem partycypacji społecznej, dzięki któremu mieszkańcy powiatu będą mogli czynnie brać udział w stanowieniu obowiązującego ich prawa miejscowego.

            Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały:

- w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu dotyczącą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji opracowania powiatowej strategii rozwoju elektromobilności w ramach programu priorytetowego GEPARD II transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia Rozwoju Elektromobilności do złożenia w NFOŚiGW w Warszawie,

- zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,

- zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do Stowarzyszenia pod nazwą Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

            Podczas sesji Radni zadawali pytania dotyczące inwestycji drogowych na terenie gminy Małkinia Górna oraz Andrzejewo w kwestii wprowadzenia do budżetu Powiatu na rok bieżący, regulacji stanu prawnego drogi powiatowej na terenie gminy Boguty – Pianki oraz remontów dróg. Radni poruszyli temat dyżurów w ramach nocnej pomocy lekarskiej w Szpitalu, a także padły pytania o działania podjęte przez Zarząd Powiatu w sprawie trudnej sytuacji w SPZZOZ oraz o ilość posiedzeń Rady Społecznej Szpitala w nowej kadencji Rady Powiatu. Ponadto padły pytania w sprawie inwestycji oświatowych tj. boiska sportowego przy ZS Nr 1 oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bursie Szkolnej. Poruszono również temat upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

             Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Starosta Ostrowski. Odnosząc się do sytuacji w Szpitalu, Starosta poinformował o złożonej w dniu sesji rezygnacji przez Panią Elżbietę Malec z funkcji Dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.

Skrót z IV Sesji Rady Powiatu

Prezentacja projektu budżetu na 2019 r.

 

Opracowała: Adriana Rukat

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Sebastian Szolnoki
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015