Herb Powiatu Ostrowskiego

III Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

21.12.201814:56

Łukasz

wiodaceW dniu 20 grudnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się III Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda.

 

 

Radni podjęli następujące uchwały:  

  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2024,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2019 roku,
  • w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związków Powiatów Polskich,
  • w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego,
  • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu i przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Ponadto Radni przyjęli Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego za lata 2016-2017.

W punkcie „wolne wnioski” Radni: Pan Grzegorz Zbigniew Nadratowski, Pan Rafał Swaczyna oraz Pan Andrzej Skalik zadawali pytania dotyczące infrastruktury drogowej, w tym spraw dotyczących aktualnego tematu jakim jest odśnieżanie oraz spraw związanych z otwartym w dniu 18 grudnia br. dworcem autobusowym PKS w Ostrowi Mazowieckiej. Odpowiedzi  udzielił Pan Zbigniew Chrupek Starosta Ostrowski. Poinformował, że zgłoszone problemy na drogach zostaną niezwłocznie usunięte. Ponadto Starosta omówił kwestię dotyczącą funkcjonowania nowo otwartego dworca autobusowego PKS.

 

Opracowała: Agnieszka Nowacka

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015