Herb Powiatu Ostrowskiego

Informacja o zwołaniu II Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 13.00

28.11.201816:35

            Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję II Sesję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie Protokołu Nr I/2018 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.
  3. Pytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ powołania Komisji Rewizyjnej,
2/ powołania Komisji skarg, wniosków i petycji,
3/ ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu,
4/ ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Staroście Ostrowskiemu,
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia,
6/ delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i porządku w Ostrowi Mazowieckiej,
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Ostrowskiemu w roku 2018.

  1. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesje są otwarte. Zapraszam do wzięcia udziału.

 

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                                     /-/    Dorota Subda

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Sebastian Szolnoki
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015