Herb Powiatu Ostrowskiego

POWIATOWE KOMPLEKSOWE ĆWICZENIA OBRONNE PK. „OSTROVA 2018”

04.10.201812:15

zdj. naglowkowe121W dniach 27-28 września 2018 r. na terenie powiatu ostrowskiego odbyły się powiatowe kompleksowe ćwiczenia obronne pk. „OSTROVA 2018”. Tematem ćwiczeń było: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu ostrowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny na terenie powiatu ostrowskiego”.

Zasadniczym celem organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego „OSTROVA 2018” było przede wszystkim: zgrywanie organów kierowania (gmin, powiatu), podległych im obsad osobowych oraz wykorzystania sił i środków, którymi dysponują poszczególne ogniwa systemu obronnego i przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w ramach systemu obronnego. Ćwiczenie obronne miało również na celu sprawdzenie realności założeń przyjętych w planie operacyjnym funkcjonowania powiatu ostrowskiego i planach operacyjnych ćwiczących jednostek samorządowych oraz doskonalenie umiejętności nabytych w trakcie prowadzonych w latach ubiegłych ćwiczeniach Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu ostrowskiego obsady osobowe osób funkcyjnych przedstawiały się następująco:

  • Kierownik Ćwiczenia – Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski,
  • Zastępca Kierownika Ćwiczenia – Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta,
  • Zastępca ds. logistyki – Małgorzata Konrad – Skarbnik Powiatu,
  • Zastępca ds. operacyjnych – bryg. Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowy PSP i podinsp. Mirosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji,
  • Kierownik Zespołu Autorskiego – Józef Marek Jastrzębski – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich,
  • Szef Sztabu – Jolanta Ugniewska – Sekretarz Powiatu,
  • Kierownik i koordynator ćwiczenia – Józef Marek Jastrzębski – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Głównym ćwiczącym było Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, natomiast drugoplanowi ćwiczący to m. in.: powiatowe służby, inspekcje i straże; jednostki organizacyjne powiatu ostrowskiego; jednostki samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego oraz wojskowa administracja terenowa.

Pierwszego dnia ćwiczeń tj. 27 września 2018 r. uruchomiono stałe dyżury, zorganizowano pracę na stanowiskach, uruchomiono system wykrywania i alarmowania, zorganizowano stanowiska pracy zespołów zarządzania kryzysowego oraz uruchomiono Akcję Kurierską Starosty Ostrowskiego.

Drugi dzień ćwiczeń tj. 28 września 2018 r. rozpoczęto Konferencją wstępną na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Powitano zaproszonych gości, omówiono pierwszy dzień ćwiczenia oraz przedstawiono koncepcję drugiego dnia ćwiczebnego. Następnie udano się na miejsce przeprowadzenia zaplanowanego epizodu praktycznego tzn. na teren Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej (miasto Ostrów Mazowiecka). Według Koncepcji sytuacja wyjściowa do ćwiczenia przewidywała, że w związku z atakami terrorystycznymi w województwie, może nastąpić atak na obszarze powiatu ostrowskiego (na terenie powiatu znajduje się wiele newralgicznych obiektów). Scenariusz ćwiczenia w skrócie przedstawiał sytuację następująco: w dniu 28 września ok. godz. 12:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymuje zgłoszenie, że na teren szkoły weszła grupa podejrzanie zachowujących się mężczyzn, mówiących w obcym języku. Dyżurny KPP  wysyła na miejsce patrol, po czym dochodzi do namierzenia grupy przestępczej. Zostają uruchomione działania mające na celu powstrzymanie bojowników poprzez oddelegowanie na miejsce sił i środków, które podejmują interwencję. Rozpoczęto prowadzenie ognia, w wyniku czego trzy osoby zostają ranne, w tym jeden z terrorystów, który w tym samym czasie upadając na ziemię odpala ładunek wybuchowy (brudna bomba). Częściowo zostaje uszkodzony budynek szkoły, następuje kolejna wymiana ognia, grupa bojowników zostaje unieszkodliwiona. Rozpoczyna się akcja ratownicza, budynek szkoły zostaje ewakuowany, udzielana jest pomoc medyczna. Grupa zwiadowcza po zabezpieczeniu miejsca, dokonuje oblotu dronami, w tym również penetruje teren wokół szkoły w celu upewnienia się o braku kolejnych zagrożeń ze strony terrorystów.

W tym samym czasie dochodzi do pożaru w kompleksie leśnym w sąsiadującej wsi, oddelegowany zostaje zespół PSP, który przeprowadza działania ratowniczo – gaśnicze. Prawdopodobnie jest to akcja, mająca na celu odwrócenie uwagi od głównego miejsca ataku. Siły Zbrojne (w epizodzie praktycznym siły KPP w Ostrowi Maz.) ujmują zamachowców, którzy przyznają się do wykonanych ataków.

Po pokazach sprawności policji i straży pożarnej zaproszeni goście oraz osoby funkcyjne ćwiczenia udali się na konferencję główną podsumowującą ćwiczenia.

Poniżej fotorelacja z ćwiczeń „OSTROVA 2018”

 

 

tekst: Justyna Kulesza

zdjęcia: Justyna Kulesza / Milena Waracka

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Sebastian Szolnoki
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015