Herb Powiatu Ostrowskiego

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2018

10.07.201810:28

MBW_plakat_20180712Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

 

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcenie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 12 września 2018 r.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Wyłonieni laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20 października 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronach:

www.dialog.mazovia.pl i www.mazovia.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie !

 

Regulamin konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Plakat

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015