Herb Powiatu Ostrowskiego

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

24.01.201814:08

spzzoz profilaktyka

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Badania skierowane do pań w wieku 25-59 lat, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego.

Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się bez skierowania. Badania wykonywane są przez lekarzy w ramach:

 

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68

tel. do rejestracji 29 746 21 48,

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3

tel. do rejestracji 509 899 137.

 


PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Realizowany jest w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Okrzei 8 przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.

Program adresowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

  • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
  • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety oraz skierowania do dalszej diagnostyki leczenia w poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

 


 

PROFILATYKA I EDUKACJA ZMNIEJSZA RYZYKO ZACHOROWANIA, PRZECIWDZIAŁA POWSTANIU CHOROBY,

A WYKRYTA WE WCZESNYM STADIUM POZWALA PODJĄĆ WŁAŚCIWE LECZENIE I NIE POZWALA NA JEJ DALSZY ROZWÓJ

MOŻE PROWADZIĆ DO JEJ WYLECZENIA

KORZYSTAJMY Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 

DBAJMY O WŁASNE ZDROWIE

 

DYREKCJA SPZZOZ

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015