Herb Powiatu Ostrowskiego

Dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”

08.12.201716:00

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1                    UE_EFRR_rgb-1

W środę, 15 listopada 2017 roku, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę na dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”. Środki pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Nabór wniosków prowadzony był przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Planowany koszt realizacji Projektu wyniesie ok. 6 105 031,75 złotych, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ok. 4 814 161,40 złotych. Dotacji na wykonanie wyżej określonego projektu udzieli ze swojego budżetu na rok 2018 Powiat Ostrowski w wysokości 1 000 000,00 złotych.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 roku.  W jego wyniku zostaną przebudowane pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny dla tego Oddziału, który znacząco podniesie efektywność ratownictwa medycznego w Powiecie Ostrowskim.

 

 

Opracowała: Beata Szkoda

Prezentacja - powiat ostrowski


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

    Kalendarium

    NPP z na s

    Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
    Wszelkie prawa zastrzeżone
    Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015