Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiatowe Podsumowanie Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego

05.12.201715:36

DSC_0093 (Custom)Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 r. ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dla godnego uczczenia 150. Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego, Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjęła w dniu 4 listopada 2016 r. Stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2017 w Powiecie Ostrowskim Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

    

Realizując Stanowisko Rady Powiatu w dniu 19 marca br. odbyła się Inauguracja Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Piłsudskiego oraz uroczystości związane z Imieninami Marszałka. Obchody zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
we współpracy ze Związkiem Piłsudczyków RP Oddział Ostrów Mazowiecka
oraz 22. Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie.

W ramach Obchodów z inicjatywy Starosty Ostrowskiego w dniu 14 maja br. odbył się Rajd Rowerowy po Powiecie Ostrowskim dla uczczenia Pamięci Marszałka. Pokonując trasę ok. 180 km cykliści zatrzymywali się w miejscach pamięci związanych z postacią Marszałka,
a zapalając symboliczne znicze oddali cześć Temu Wybitnemu Mężowi Stanu.

Następnie w dniu  11 listopada br. pasjonaci „dwóch kółek” udali się na kolejny Rajd w związku z Powiatowymi Obchodami Narodowego Święta Niepodległości na trasie Ostrów Mazowiecka – Małkinia – Brok – Komorowo - Ostrów Mazowiecka. Celem Rajdu było uczczenie Święta Niepodległości, odwiedzenie miejsc Pamięci Narodowej na terenie Powiatu, kształtowanie postaw patriotycznych oraz propagowanie turystyki rowerowej. W Rajdzie wystartowało
23. uczestników, a wśród nich samorządowcy, nauczyciele, przedsiębiorcy i osoby prywatne.

W dniu 5 grudnia 2017 r. świętowaliśmy 150. Rocznicę Urodzin Marszałka, niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków. Spotykaliśmy się na Powiatowym Podsumowaniu Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego uwieńczeniem był Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, przeznaczony dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego.

Wtorkowe uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Koście pw. Św. Jozafata BM w Komorowie. Następnie poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali pod pomnik Marszałka gdzie delegacje władz Powiatu Ostrowskiego na czele ze Starostą Ostrowskim, delegacja Związku Piłsudczyków RP Oddział Ostrów Mazowiecka, delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie, delegacja Dowództwa Garnizonu Ostrów Mazowiecka, delegacje szkół, stowarzyszeń i instytucji z terenu powiatu ostrowskiego złożyły kwiaty. Przed złożeniem kwiatów Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Ostrowi Mazowieckiej - Pułkownik Związku Jerzy Trojanowski przyjął w poczet Oddziału nowych członków wręczając im legitymacje.

Dalsze części uroczystości odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej. 

Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński serdecznie przywitał licznie przybyłych gości.
W obchodach uczestniczyli Duchowni, Przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, Radni Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin, dyrektorzy i uczniowie szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, dyrektorzy szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, gimnazjów z terenu powiatu ostrowskiego wraz  nauczycielami i młodzieżą, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, kierownicy powiatowych inspekcji, służb i straży oraz kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Starosta przybliżył znaczenie Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podsumował najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Starostwo w ramach Obchodów.

Następnie prof. dr hab. Adam Dobroński, wygłosił wykład na temat życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego. W bardzo ciekawy sposób przybliżył postać Marszałka odwołując się do każdej sfery jego życia. Po zakończonym wykładzie przyszedł czas na występ artystyczny w wykonaniu uczniów L.O. im. M. Kopernika.

W dalszej części uroczystości Starosta wręczył pamiątkowe grawertony osobom szczególnie zaangażowanym we współpracę przy organizacji Obchodów Powiatowego Roku Marszałka,
a otrzymali je: Pan prof. dr. hab. Adam Dobroński, Ks. Prałat płk. Sławomir Niewęgłowski Proboszcz parafii pw. Św. Jozafata BM w Komorowie, Pan Wiesław Leszek Ząbek Generał Dywizji Związku Piłsudczyków RP Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP,  Pan płk. Jerzy Trojanowski Prezes ZP RP oraz Ostrowscy Piłsudczycy, Pan Waldemar Bartosik Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej oraz Pani Ewa Piwońska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.

W podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Starosta Ostrowski otrzymał pamiątkowy grawerton od Stanisława Śliwy Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP przekazany przez Wiesława Leszka Ząbka Wiceprezesa Zarządu.

Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości, którzy skierowali słowa uznania
i podziękowania dla Starosty Ostrowskiego, nadszedł czas wręczenia pucharów, dyplomów
i cennych nagród w postaci sprzętu elektronicznego laureatom Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.

Zorganizowany Konkurs cieszył dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a najlepsi okazali się:

  • w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów, w konkursie indywidualnym udział wzięło 26 uczniów. Miejsce I zajął Mateusz Sadłowski z Publicznego Gimnazjum
    Nr 1 w Jasienicy z klasy 3 G, II miejsce Maciej Grabowski z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy z klasy 3 G, III miejsce Dawid Skonieczny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej z klasy VII a,

W konkursie drużynowym udział wzięło 15 szkół. Największą ilość punktów i I miejsce zajęło  Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy, II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie,

  • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, w konkursie indywidualnym wzięło udział
    14 uczniów. Miejsce I zajął Bartosz Jary z L.O. im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej z klasy 2 F, II miejsce Agata Szychowska z ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej z klasy 2 LO D, III miejsce Mateusz Zaczkowski ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej z klasy 1 TJ A.

W konkursie drużynowym wzięło udział 5 szkół. I miejsce zajęło L.O. im. M. Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej, II miejsce Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, III miejsce Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

Każdy uczeń biorący udział w Konkursie otrzymał z rąk Starosty Ostrowskiego
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Dariusza Rafalika upominki w postaci gadżetów promocyjnych Starostwa Powiatowego oraz dyplomy.

W miłej atmosferze zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

 

Opracowała: Agnieszka Nowacka

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015