Herb Powiatu Ostrowskiego

Podpisano umowy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Dalekie-Jelenie"

31.08.201712:40

zielone_siolo_logo

flaga_eu        herb99        Leader     PROW-2014-20_214f5e1ac6 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, Powiat Ostrowski podpisał z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowy na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo – Dalekie – Jelenie” - odcinek od km 6+125 do km 6+686,87.

Pomoc na realizację ww. operacji została przyznana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Koszt przebudowy szacowany jest na ok 272 000 złotych z czego pomoc z środków PROW 2014-2020 wyniesie ok. 173 000 złotych, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania.


Opracował: Robert Kwiatkowski

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015