Herb Powiatu Ostrowskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2017

14.06.201712:05

Łukasz

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu
w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 13 czerwca 2017 r. dokonał wyboru ofert przedłożonych przez:

 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2017 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Inspiracje muzyczne”.

  Kwota przyznanej dotacji: 5.850,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

   

 2. Spółdzielnię Socjalną „Amelia” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2017 w zakresie działalności
  na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. „Amelka uczy empatii” .

  Kwota przyznanej dotacji: 3.870,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych),

   

 3. Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO” z siedzibą
  w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego
  w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Poznajmy się w teatrze – edukacja teatralna”.

  Kwota przyznanej dotacji: 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

   

  Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, odrzucił oferty złożone przez:

   

 4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2017 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Turystyka i sport dla niepełnosprawnych 2017”,

 5. Brokowski Klub Karate KYOKUSHINKAI z siedzibą w Broku na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. „IX Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin – sport, edukacja, wychowanie”.

   

              Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte jest w protokole z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 6 czerwca 2017 r. w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w 2017 r. w zakresach: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury  fizycznej dostępnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu .

   

Uchwała Nr 325/114/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2017.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015