Herb Powiatu Ostrowskiego

Nauczyciele z RUBINKA na szkoleniu we Włoszech

27.04.201714:58

logos

W roku 2016 Zespół Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej po raz kolejny otrzymał informację o pozytywnej ocenie wniosku złożonego w ramach ogłoszonego konkursu programu ERASMUS+. Został on zatwierdzony i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki przyjęciu wniosku do realizacji pojawiła się szansa dla kolejnej grupy nauczycieli na odbycie zagranicznego szkolenia we Włoszech i Hiszpanii. Uczestnikami projektu będzie w sumie 18 nauczycieli. Ogólna kwota dofinansowania to 126 140,40 złotych.

W ramach realizacji projektu 9 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych wyjechało do Bolonii i uczestniczyło od 26 marca do 1 kwietnia 2017 roku w szkoleniu pt. Europejska mobilność nauczycieli jako źródło na podniesienie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Partnerem zagranicznym była włoska firma YouNet z siedzibą w Bolonii. Organizacja  ta aktywnie działa w zakresie edukacji, szkoleń zarówno młodzieży jak i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru zawodowego. Wyjazd uczestników poprzedziły przygotowania kulturowe i językowe realizowane w formie szkoleń i samokształcenia. Program miał na celu uzyskanie możliwie jak najwięcej efektów w pracy z uczniem sprawiającym trudności oraz wypracowanie nowych i skutecznych technik wychowawczych.

Cele szczegółowe projektu:

  • poznanie aktów prawnych regulujących problemy wychowawcze;
  • poznanie zasad i regulaminów obowiązujących w placówkach europejskich dotyczących pracy z uczniem trudnym;
  • podwyższanie i poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli;
  • poznanie kultury, tradycji i metod organizacji pracy w kraju przyjmującym;
  • doskonalenie  języka obcego;
  • pogłębienie świadomości procesów i kryzysów rozwojowych, którym podlega uczeń w okresie kształcenia i dojrzewania;
  • poprawa wizerunku szkoły, jako instytucji ustawicznie doskonalącej i podnoszącej jakość wykonywanej pracy;
  • wzrost współpracy i pogłębienie relacji z uczniami i rodzicami ;
  • wymiana doświadczeń z nauczycielami dotyczących sfery wychowawczej.

Szkolenia w Bolonii odbywały się w języku angielskim i miały charakter warsztatowy. Głównym problemem poruszanym podczas spotkań były przypadki zbyt wczesnego porzucania szkoły i praca z uczniem sprawiającym trudności. Wymiana doświadczeń i szkolenia odbyły się po wcześniejszym zapoznaniu z aktami prawnymi regulującymi problemy wychowawcze i poznaniu zasad i regulaminów obowiązujących w placówkach europejskich dotyczących pracy z uczniem trudnym. W tym celu zostały zorganizowane dwa wyjazdy do lokalnych szkół – Istituto Tecnico Commerciale R. Luxemburg oraz Istituto Di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti. Nauczyciele mieli możliwość zwiedzić budynki szkół, obserwować zajęcia lekcyjne i warsztatowe, poznać zasady funkcjonowania danych placówek oświatowych, porozmawiać z uczniami oraz wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami pracującymi we Włoszech. Były to niebywale cenne doświadczenia, które nasunęły wiele pytań, zmusiły do refleksji, a na pewno przyniosą korzyści w pracy z uczniem. Na tym etapie niezwykle ważna okazała się znajomość języka angielskiego czy też wypracowane wcześniej podstawy języka włoskiego.

Pobyt w lokalnych placówkach oświatowych był punktem wyjścia do zagadnień merytorycznych. Szkolenia odbywały się w sali konferencyjnej hotelu Camplus Living Bononia, a program realizowany był w formie warsztatów, pracy w grupach, dyskusji oraz zajęć przy użyciu tabletów. Omawiane zostały najważniejsze czynniki (personalne i edukacyjne), które znacząco wpływają na zbyt wczesne opuszczanie szkoły przez ucznia. Wyniki te były weryfikowane w oparciu o dane Komisji Europejskiej. Głównym założeniem trenerów było wypracowanie u uczestników świadomości, że przede wszystkim praca zespołowa może przynieść pożądane efekty (tj. uczniów, nauczycieli i rodziców). W celu wypracowania tego założenia niezwykle pomocne okazują się narzędzia informacyjne i komunikacyjne oraz aplikacje internetowe. Uczestnicy zapoznali się z działaniem platformy KAHOOT, która umożliwia tworzenie interaktywnych ćwiczeń dla uczniów w formie testów, quizów, dyskusji, badań itp. Ma to na celu zwiększenie kreatywności uczniów i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. Nauczyciele wykonywali testy przy użyciu tej platformy, a następnie samodzielnie tworzyli materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas zajęć ze swojego przedmiotu. Innym ciekawym rozwiązaniem okazała się łatwa w użyciu aplikacja do przygotowania filmów – MAGISTO. Można w ten sposób zainteresować uczniów, wprowadzić w temat czy też zachęcić do wykonania zadania domowego przy użyciu tej platformy. Ponadto uczestnicy projektu oceniali stosowane przez siebie metody nauczania, charakteryzowali style uczenia się, dyskutowali o własnych doświadczeniach z czasów szkolnych  oraz wspólnie z prowadzącymi poszukiwali sposobu wypracowania najlepszego rozwiązania problemu. Ostatniego dnia zajęć warsztatowych została dokonana ocena stopnia realizacji założeń programowych szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu.

Istotnym elementem wyjazdu szkoleniowego była realizacja programu kulturowego. Uczestnicy projektu poznali kulturę, obyczaje i życie codzienne mieszkańców Włoch. Po zrealizowaniu programu merytorycznego odbyły się wycieczki do Florencji i Wenecji. 

Florencja, która jest nazywana „Miastem Kwiatów” - zachwyciła uczestników niezliczonymi zabytkami sztuki  i niesamowitymi widokami. Nad miastem wznosi się katedra Santa Maria del Fiore, która swoją sławę zawdzięcza Filippo Brunelleschiemu – architektowi i inżynierowi konstrukcji kopuły. Szczególną uwagę przykuwa kopia Dawida Michała Anioła przed siedzibą władz miejskich oraz Ponte Vecchio, czyli Most Złotników. Natomiast klimat Wenecji oddał spacer wąskimi i urokliwymi uliczkami tego „miasta na wodzie”, w którym znajduje się ponad czterysta mostów. Miejscem szczególnym okazał się Plac Świętego Marka, gdzie znajduje się Bazylika Św. Marka i Pałac Dożów, który zachwyca rozbudowaną i bogato zdobioną fasadą. Dopełnieniem wizyty w Wenecji był rejs statkiem po kanale Grande.

Wielką przyjemnością dla uczestników okazał się spacer późnym popołudniem po centralnych placach miasta Bolonii – Piazza del Nettuno i Piazza Maggiore. Można tam było dotrzeć do głównych atrakcji i zabytków miasta, takich jak Bazylika San Petronio, Teatro Anatomico, dzielnicy uniwersyteckiej przy Via Zamboni. Doskonałym uzupełnieniem pobytu we Włoszech był wieczór włoski z degustacją lokalnych potraw kuchni włoskiej.

Realizacja projektu dała ogromne możliwości porównania działań wychowawczych prowadzonych przez szkoły we Włoszech, co pozwoli kadrze nauczycielskiej na ulepszenie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wychowawczych i na pewno korzystnie wpłynie na pracę wychowawców i pedagoga szkolnego. Udział w projekcie spełnił oczekiwania wszystkich uczestników. Przede wszystkim nabyta wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w dalszej pracy, ale to także czas wspólnych przeżyć i doświadczeń, samych miłych wspomnień, który na zawsze wpisze się w pamięć uczestników wyjazdu.

  Informacja: Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej    

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015