Herb Powiatu Ostrowskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty-Pianki – Cietrzewki-Warzyno – Żebry

14.04.201708:25

Przemysław

flaga_eu                 herb99                PROW-2014-20_214f5e1ac6

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

5 kwietnia br. Powiat Ostrowski zawarł umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty-Pianki – Cietrzewki-Warzyno – Żebry”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

Prace obejmą przebudowę 2075,66 metrów bieżących drogi. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przebudowy zostanie zrealizowana wymiana nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów w istniejącym pasie drogowym oraz budowa chodnika na odcinku ok. 600 metrów. Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej, skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów publicznych zostanie wykonana z betonu asfaltowego, pobocza i zjazdy indywidualne na działki rolne zostaną utwardzone kruszywem łamanym. Natomiast chodnik oraz zjazdy indywidualne do posesji będą wykonane z kostki betonowej. Szerokość jezdni wyniesie od 5,5 do 6 m, poboczy 1,1 m, a chodnika 2 m.

Realizacja inwestycji poprawi dostęp mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej (np. Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach) oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 583 073,09 złotych. Pomocy finansowej na przedmiotowe zadanie udzieliła Gmina Boguty- Pianki. Prace mają zakończyć się do 30 czerwca 2017 roku. 

 

Opracował: Robert Kwiatkowski

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015