Herb Powiatu Ostrowskiego

Uczniowie małkińskiego „Staszica” na praktykach w Niemczech.

04.04.201714:40

Obraz2Grupa 14 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół im. S. Staszica w styczniu bieżącego roku uczestniczyła w praktykach zawodowych w Niemczech.

Praktyki są realizowane w ramach projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. To kolejny już projekt doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów realizowany w szkole, a współfinansowany ze środków UE. Skierowany jest do młodzieży „Staszica” kształcącej się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i zakłada zorganizowanie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Turyngii (środkowe Niemcy) dla 28 uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2016 roku, a zakończy 30 czerwca 2018 roku. Uczniowie odbywają staże w dwóch turach, w 14-osobowych grupach. Pierwsza grupa odbyła praktyki w styczniu 2017 roku, a kolejna odbędzie je w maju 2018 roku. Projekt jest oparty na elementach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET).

Głównym partnerem szkoły w realizacji projektu jest firma Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, która zapewnia prawidłowy przebieg praktyk na terenie Niemiec. Partnerami przyjmującymi w projekcie jest 7 przedsiębiorstw hotelarsko-gastronomicznych, które zatrudniły po 2 uczniów. Są to: Hotel am Marienturm, Hotel Linderhof, Waldhotel Berghof, Muhlhausen Brauhaus zum Lowen, Hotel Rennsteig, Göbels Aquavita oraz Göbel's Rodenberg. Uczniowie, którzy odbyli już staże przepracowali 20 dni roboczych. Pracowali w kuchniach oraz  restauracjach.

Głównym celem realizowanego projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i nabycie/podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych, językowych oraz kluczowych, które pozwolą młodzieży z powodzeniem ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach UE. Celem projektu jest również wzrost kreatywności, samodzielności, otwartości na świat i zdobycie nowych doświadczeń. W czasie praktyk uczniowie zdobyli interpersonalne i społeczne kompetencje, które wykorzystają nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym.

Przed wyjazdem do Niemiec każdy uczeń został przygotowany do stażu. Szkoła zapewniła dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, odbyło się spotkanie z niemieckim partnerem, przygotowanie pedagogiczne, przygotowania z kultury i historii Niemiec, przygotowanie zawodowe oraz przygotowanie uczniów do pracy nad modułami projektowymi.

Uczniowie za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass-Mobilność, niemieckojęzyczny certyfikat od Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH  a także potwierdzenia kursów po zakończonych w Polsce przygotowaniach.

 

Opracował: Adam Przesmycki

Obraz2

Obraz3

Obraz5

Obraz8

Obraz10

Obraz12

Obraz14

Obraz19

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015