Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiat podpisał umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne

28.03.201714:14

flaga_eu                 herb99                PROW-2014-20_214f5e1ac6

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

23 marca br. Powiat Ostrowski zawarł umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne”. Wykonawcą robót jest KONSORCJUM FIRM – w ramach, którego LIDEREM KONSORCJUM jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, zaś PARTNEREM KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,Regionalne Drogi Podlaskie” z siedzibą w Siedlcach.

Prace obejmą przebudowę 3939,70 metrów bieżących drogi na odcinkach: odcinek I o długości 3710 mb na odcinku Daniłowo – Nowa Złotoria – Niemiry, odcinek II o długości 230 mb w miejscowości Daniłowo. Odcinek I drogi uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przebudowy zostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów w istniejącym pasie drogowym. Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej, skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów publicznych i części zjazdów indywidualnych zostanie wykonana z betonu asfaltowego, pobocza i zjazdy indywidualne na działki rolne zostaną utwardzone kruszywem łamanym. Szerokość jezdni wyniesie 5,5 m, poboczy 1,1 m.

W ramach zadania zaprojektowano również oczyszczenie istniejących rowów i wymianę przepustów wraz z umocnieniem wlotów i wylotów do rowu kamieniem, co usprawni spływ wody opadowej i zabezpieczy korpus drogowy przed jej wpływem.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 2 633 414,26 zł, w tym odcinek I 2 464 803,08 zł, odcinek II 168 611,18 zł. Pomocy finansowej na przedmiotowe zadanie udzieliły: na odcinek I Gmina Zaręby Kościelne, na odcinek II Gmina Małkinia Górna. Prace mają zakończyć się do 30 czerwca 2017 roku. Opracowała:

Monika Szwarc

 

DSC_1144

DSC_1148

DSC_1149

DSC_1151

DSC_1152

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015