Herb Powiatu Ostrowskiego

LUBIEJEWO NA STAŻU ZAGRANICZNYM W NIEMCZECH

14.11.201615:36

 

W dniach 16.10 – 29.10.2016 roku grupa siedemnastu uczniów i dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie wzięła udział w projekcie zrealizowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Uczniowie z Technikum Mechanizacji Rolnictwa odbyli praktyki w DEULI w Nienburgu (Niemcy), których tematem były „Nowoczesne technologie uprawy roślin uwzględniające ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy”.

Główne tematy zajęć to:

- teoretyczne i praktyczne poznanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji i właściwą ochronę środowiska stosowanych w maszynach i urządzeniach rolniczych,

- poznanie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz nowych technik stosowanych przy uprawie, siewie i sadzeniu roślin okopowych,

- zapoznanie się z nowymi technologiami w zakresie chemicznej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska,

- poznanie i nabycie umiejętności obsługi i użytkowania nowych maszyn i technik zbioru roślin okopowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W czasie pobytu, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie DEULI, uczestnicy mieli zorganizowane wyjazdy do zakładów produkcyjnych oraz gospodarstw niemieckich (CLAAS, AMAZONE, GRIMME gospodarstwa rolne specjalizujące się w hodowli bydła, głównie mlecznego, trzody chlewnej, biogazownie).

W zakładach uczniowie zapoznali się z organizacją produkcji, jaka występuje w niemieckich firmach. Mieli możliwość obserwacji toku produkcji, zastosowania nowoczesnych rozwiązań przy produkcji pojazdów i maszyn rolniczych, zespołów roboczych maszyn, urządzeń i całych nowoczesnych linii produkcyjnych. Przedstawiciele zakładów pracy, również podczas spotkań, omawiali nowe kierunki i rozwiązania, jakie występują w ich fabrykach. Obserwacja pracy zakładów niemieckich może mieć pozytywny wpływ na późniejszą pracę zawodową naszej młodzieży.

            W czasie odbywania stażu młodzież poznawała również kulturę i obyczaje niemieckie. Brema, Wolfsburg i Nienburg, HEIDE-PARK w Soltau były celem wycieczek krajoznawczych organizowanych w czasie wolnym.

Na zakończenie stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich wiadomości i umiejętności, które będą mogli wykorzystać jeszcze w trakcie pobytu w szkole podczas zajęć praktycznych, jak również podczas końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego.

Projekt został dofinansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.       

                                                          

                                                                                 

    Opracował:              Tadeusz Budzisz Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015