Herb Powiatu Ostrowskiego

Podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie i Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej

20.10.201614:56

14753840_576595105866060_918399716354874350_o-1W dniu 13 października 2016 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej odbyła się bardzo ważna dla szkoły, młodzieży i nauczycieli uroczystość podpisania porozumień o współpracy pomiędzy tą szkołą, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie  i Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Szkoła już w ubiegłym roku nawiązała współpracę z PKP PLK S.A. w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla PKP, objęcia najlepszych uczniów programem stypendialnym oraz wspierania szkoły w zakresie praktycznym i dydaktycznym. Na początku podpisany został „List Intencyjny”, który pozwolił na otwarcie naboru do klasy I nowego kierunku kształcenia – technik transportu kolejowego. Kierunek ten znalazł uznanie wśród absolwentów gimnazjów i  w roku szkolnym 2016/2017 podjęło na nim naukę  34 uczniów.
Natomiast współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej dotyczyć będzie wspierania i nagradzania uczniów, którzy wykażą się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki z przedmiotów obowiązkowo zdawanych na egzaminie maturalnym oraz innymi zdolnościami. Bank Spółdzielczy będzie m.in.: fundatorem nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów szkoły.
W uroczystości udział wzięli: Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, Pani Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta, Pan Dariusz Stanisław Rafalik – Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Małgorzata Mazurek – Główny Specjalista ds. Oświaty i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Joanna Osojca-Wideryńska – Starszy Specjalista ds. Narzędzi HR PKP PLK S.A. w Warszawie, Pan Ireneusz Sobienia – Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach, Pan Kazimierz Leśniewski – Naczelnik Sekcji Eksploatacji w zakładzie PKP PLK w Małkini Górnej, Pan Dariusz Kołodziejski – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Marta Głębocka – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Małkini Górnej, Ksiądz Kanonik Henryk Stawierej.
Uroczystość podpisania porozumień została połączona ze szkolnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, który przypada w dniu 14 października.


Opracował, na podstawie informacji przekazanej przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej
Jerzy Tryniszewski

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015