Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

19.10.201614:03

05


W dniu 17 października 2016 r., już po raz dziesiąty, odbyły się uroczystości powiatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Inicjatorem tych spotkań był Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski.

Miejscem tegorocznych obchodów była Powiatowa Hala Sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Gospodarz szkoły – Dyrektor Waldemar Bartosik w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania Komisji Edukacji Narodowej, a  następnie przywitał przybyłych gości: Pana Zbigniewa Kamińskiego – Starostę Ostrowskiego, Panią Urszulę Wołosiewicz – Wicestarostę,  Pana Dariusza Stanisława Rafalika – Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Marka Kamińskiego – Członka Zarządu Powiatu,  Pana Krzysztofa Listwona – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Panów: Józefa Polaka, Dariusza Adama Morawskiego, Krzysztofa Guziewskiego, Jana Brzostka – Radnych Rady Powiatu oraz kierownictwo Starostwa Powiatowego i jednostek działających na rzecz oświaty, na czele z Paniami: Jolantą Ugniewską – Sekretarzem Powiatu i Małgorzatą Konrad – Skarbnikiem, a także przedstawicieli związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli: Panią Marię Morawską – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Panią Jolantę Michalik – Wiceprzewodniczącą  Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Ostrowi Mazowieckiej i Pana Wojciecha Hadałę – Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Gminy Małkinia Górna. Przywitał również kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski oraz nauczycieli i media. Po raz pierwszy w uroczystościach Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej wzięła udział delegacja młodzieży – Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego.
Na początek zebrani wysłuchali ciekawego programu artystycznego w wykonaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski. W swoim wystąpieniu stwierdził m.in.:, że mijający rok był dobrym rokiem dla powiatowej oświaty. Wspólnie udało się wiele zrobić: przeprowadzono niezbędne remonty, poprawiając w ten sposób stan bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych, na kolejne lata zaplanowano kolejne remonty i inwestycje. Cieszy fakt, że w ostatnim okresie zostało podpisane kilka porozumień pomiędzy Powiatem, szkołami, środowiskiem pracodawców, biznesu i szkolnictwa wyższego. Pozwoliło  to na uruchomienie od roku szkolnego 2016/2017 nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. W perspektywie daje to możliwość poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, zwłaszcza w kształceniu zawodowym. Starosta złożył również wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych życzenia z okazji ich święta. Życzenia przekazał także Pan Dariusz Stanisław Rafalik – Przewodniczący Rady Powiatu. Następnie obaj Panowie wręczyli dyrektorom i nauczycielom okolicznościowe listy gratulacyjne, związane z przyznaniem nagród Zarządu Powiatu za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
W tym roku  nagrody otrzymali:
Pan Waldemar Adam Bartosik – Dyrektor LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
Pani Teresa Zienkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej,
Pani Dorota Murawska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli,
Pani Joanna Madej – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie,
Pani Irena Kalinowska – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,
Panie: Beata Szymalska i Magdalena Barzyczak z LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
Pani Katarzyna Brzostek z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,
Panie: Mariola Katarzyna Fidura i Joanna Rojek-Grabowska  z Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej,
Panie: Izabela Pawłowska i Halina Suchcicka z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w Małkini Górnej,
Pani Agnieszka Podbielska z Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie,
Pani Urszula Sarna z  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli,
Pani Marta Ewa Deoniziak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej,
Pan Jarosław Polak z Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej.
    Miłym akcentem uroczystości były życzenia, w formie listów, przekazane na ręce dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przygotowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Ostrowskiego.
    Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty przekazali także przedstawiciele struktur powiatowych związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli.


Opracował: Jerzy Tryniszewski

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015