Herb Powiatu Ostrowskiego

Konferencja „Szkolnictwo zawodowe a rozwój lokalny” w Starym Lubiejewie

03.10.201611:05

W dniu 26 września 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyła się konferencja pt. „ Szkolnictwo zawodowe a rozwój lokalny”.
Inicjatorem konferencji był poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Marek Zagórski, zaś organizatorami Fundacja Fabryka Przyrody, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program Erasmus+. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosta Ostrowski oraz Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele biznesu, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz ministerstw, w tym m.in.: poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Marek Zagórski, poseł na Sejm RP Iwona Michałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Jadwiga Parada, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Kurkiewicz, wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Urszula Wołosiewicz, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, dyrektorzy szkół, nauczyciele z terenu powiatu ostrowskiego i powiatów sąsiednich.
Uczestnicy konferencji wspólnie zastanawiali się nad założeniami reformy przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  w odniesieniu do jej potencjału dla rozwoju lokalnego rynku pracy. Szczególną uwagę poświęcono jakości kształcenia zawodowego w odniesieniu do lokalnych rynków pracy. Mowa była też na temat aktywnego włączania się pracodawców w proces kształcenia oraz wprowadzaniu modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego ze ścisłą współpraca z pracodawcami.
Wystąpienia podczas konferencji dotyczyły przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce, w kontekście zbliżających się zmian w jego strukturze oraz podstawach programowych kształcenia zawodowego, a także szukania rozwiązań, które pozwoliłyby na zacieśnienie współpracy między szkołami a firmami. Między innymi  Pani Urszula Wołosiewicz wicestarosta przedstawiła prezentację  na temat:  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego z perspektywy samorządu lokalnego”, Pan Grzegorz Jasionowski dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej omówił bariery rozwoju szkolnictwa zawodowego z perspektywy szkoły i uczniów, Pani Barbara Grabowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej  przedstawiła sytuację absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego na lokalnym rynku pracy.


Przygotowała: Małgorzata Mazurek

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015