Herb Powiatu Ostrowskiego

Projekt mobilności ponadnarodowej ,,Zmiana przez wymianę międzykulturową”

23.09.201613:56

W dniu 15 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie Pana Starosty Ostrowskiego z uczestnikami projektu ponadnarodowego „Zmiana przez wymianę międzykulturową”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Liderem innowacyjnego programu jest Firma Global Training Centre.

Partnerzy krajowi z powiatu ostrowskiego:
1.    Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
Koordynator Projektu: Grzegorz Jasionowski
Mentor Grupy: Marlena Rymer-Rymarczyk
2.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Koordynator Projektu: Sławomir Jaronowski
Mentor Grupy: Joanna Koc
3.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Koordynator Projektu: Dorota Jaronowska
Mentor Grupy: Piotr Skowroński
Partner portugalski:Associaçao Intercultural Amigos da Mobilidade; Barcelos.

Projekt  mobilności ponadnarodowej kierowany jest do młodzieży zaliczanej do grupy NEET. Dzięki projektowi każdy z uczestników (11 uczestników, w każdej z Grup) korzysta
z bogatej, zindywidualizowanej i dostosowanej do jego potrzeb i możliwości oferty wsparcia. Głównym celem projektu jest realizacja przez każdego z uczestników indywidualnej strategii rozwoju, celem integracji z rynkiem pracy i/lub edukacji. Projekt realizowany jest w czterech kolejnych fazach:
Faza 1 – rekrutacja,
Faza 2 - obejmowała 2-miesięczne przygotowanie w kraju. W tym okresie uczestnicy odbyli przygotowanie psychologiczne, językowe, kulturowe oraz zawodowe - przygotowanie do wyjazdu na staże zawodowe w Portugalii. Zajęcia w Fazie 2 prowadzone były w 11- osobowych grupach oraz indywidualnie,
Faza 3 – mobilność ponadnarodowa - to staże zawodowe w Portugalii, które trwały 70 dni i obejmowały staże zawodowe w zawodach kelner i  pokojowy, workcamp dla społeczności portugalskiej, kurs języka angielskiego, program kulturalny,

Faza 4 – aktualnie realizowana  - to wsparcie po powrocie do kraju, które trwa 3 miesiące i obejmuje warsztaty i wymianę doświadczeń ze społecznością lokalną w miejscu zamieszkania, workcamp dla społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania oraz staże zawodowe i jobcoaching.
  

 Podczas spotkania Pan Starosta rozmawiał z uczestnikami  Grup z Zespołu Szkół Nr 1 oraz MOPS o zdobytych doświadczeniach, które wzbogaciły uczestników, o poszerzaniu horyzontów oraz nabywaniu nowych umiejętności. Poprzez cenne przykłady Starosta motywował młodych ludzi do rozwoju zawodowego, inspirował do podejmowania trudów zawodowych i życiowych, które zaprocentują w przyszłości.

Opracowała: Marlena Rymer-Rymarczyk

1

2

3

5


6

7

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015