Herb Powiatu Ostrowskiego

Uczniowie małkińskiego „Staszica” zdobyli doświadczenie zawodowe w Niemczech.

07.07.201611:59

Grupa 14 uczniów z klas drugich i trzecich technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej w maju bieżącego roku uczestniczyła w praktykach zawodowych zorganizowanych w Niemczech. Praktyki były realizowane w ramach projektu pt.: „Praktyczne umiejętności i języki obce – Twoje klucze do wejścia na rynek pracy”, Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). 

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez nich kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych i społecznych poprzez praktyki zagraniczne na terenie Niemiec (w landzie Turyngia). Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionu Mazowsza na dobrze wykształconych fachowców.

Po przyjeździe do Scheibe-Alsbach praktykantów powitali pracownicy niemieckiej organizacji Siegmundsburger Haus Werraqulle. Po spotkaniu nastąpił transfer uczestników do miejsc odbywania praktyk. Uczniowie szkoły realizowali projekt w sześciu obiektach hotelowo – gastronomicznych i w stacji kontroli pojazdów.

W dniach 9.05 – 11.05. 2016 r. miała miejsce wizyta monitorująca prawidłowość przebiegu stażu uczniów.

Młodzież w ramach projektu otrzymała całkowicie za darmo zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, kieszonkowe w wysokości 250 euro, stroje do pracy w kuchni, restauracji i serwisie samochodowym oraz pomoce dydaktyczne. Uczniowie zostali przygotowani do wyjazdu pod kątem zawodowym, pedagogicznym, językowym i kulturowym. Zarówno uczniowie, jak i ich pracodawcy byli bardzo zadowoleni ze współpracy. Praktykanci zostali ocenieni jako pracowici, solidni, zaangażowani, a przede wszystkim zawsze uśmiechnięci.

Uczniom biorącym udział w praktykach zostaną wręczone dokumenty Europass – Mobilność. Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

 

Opracowanie: Adam Przesmycki – Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej

Zdjęcia: Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015