Herb Powiatu Ostrowskiego

Uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy edukacyjno-zawodowej pomiędzy Powiatem Ostrowskim, Miastem Ostrów Mazowiecka, Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie i Fabrykami Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej

20.05.201614:11

W dniu  17 maja 2016 r., w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy edukacyjno-zawodowej pomiędzy Powiatem Ostrowskim, Miastem Ostrów Mazowiecka, Wydziałem Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Fabrykami Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej.

Uroczystość rozpoczął gospodarz spotkania, Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to pierwsze, na taką skalę, na terenie powiatu ostrowskiego, porozumienie, które ma na celu współdziałanie organów samorządowych szczebla powiatowego i miejskiego, środowiska biznesu i ośrodka akademickiego w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego, wspólnego realizowania zadań dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki zawodu, rozwiązywania problemów z zatrudnieniem, głównie młodych mieszkańców powiatu. Wyraził także nadzieję, że zapoczątkowana współpraca będzie się rozwijała, że spowoduje nawiązanie trwałych kontaktów na linii samorząd terytorialny -instytucje biznesu – ośrodki akademickie, dla dobra społeczeństwa powiatu ostrowskiego. Poinformował także zebranych, że to nie jest jedyne porozumienie, dotyczące współpracy samorządu powiatowego, instytucji i przedsiębiorstw: w najbliższym czasie podpisane zostanie bowiem porozumienie o współpracy i patronacie nad kierunkami ekonomicznymi i kierunkiem spedytora pomiędzy Powiatem Ostrowskim, Zespołem Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej i Stowarzyszeniem Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej  natomiast podpisał List Intencyjny o współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie.
    Efektem przygotowań do podpisania tych porozumień była decyzja Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej o uruchomieniu naboru od 1 września 2016 r. na kierunku Technik Technologii Drewna w Technikum Nr 1 i  stolarza w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej  oraz na kierunku Technik Transportu Kolejowego w Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.
Pan Starosta przywitał następnie gości, którzy przybyli na  uroczystość, wśród których znaleźli się: współgospodarz spotkania, Pan Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Pan prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie, Pan Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta, Pan Marek Kamiński – Członek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Krzysztof Listwon – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Zbigniew Chrupek – Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Zbigniew Krych – Przewodniczący Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Ireneusz Gumkowski – Wójt Gminy Stary Lubotyń, kierownictwo Starostwa Powiatowego na czele z Panią Jolantą Ugniewską – Sekretarzem Powiatu i Panią Małgorzatą Konrad – Skarbnikiem Powiatu, przedstawiciele kierownictwa Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej: Pani Dorota  Ambroziak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu i Pan Rafał Zęgota – Naczelnik Wydziału Promocji, pracownicy szczebla kierowniczego Wydziału Technologii Drewna SGGW i Fabryk Mebli FORTE S.A., dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, dyrektorzy gimnazjów z terenu powiatu ostrowskiego i delegacje młodzieży.
W dalszej części uroczystości głos zabierali sygnatariusze Porozumienia: Pan Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, który m.in. zwrócił uwagę na potrzebę intensywnej pracy edukacyjnej i informacyjnej wśród rodziców i uczniów gimnazjów tak, aby wybór dalszej ścieżki edukacyjnej  był przemyślany i uwzględniał oferty lokalnego szkolnictwa zawodowego, w miejscu zamieszkania.
Pan prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW mówił m.in. o zadaniach Wydziału na linii nauka – działalność produkcyjna i współpraca z przedsiębiorstwami, zwrócił uwagę, że uczelnia pracuje na rzecz rozwoju kierunków kształcenia tak, aby  młodzież, która skończy studia, mogła wrócić w swoje rodzinne strony, znaleźć tam zatrudnienie i rozwijać się zawodowo. Stwierdził również, że podstawą funkcjonowania uczelni wyższej jest działalność dydaktyczna i naukowa, ale dzisiaj ważnym elementem tej działalności jest ścisłe współdziałanie z przemysłem i dostosowanie kształcenia do potrzeb tego przemysłu. Wydziałowi Technologii Drewna SGGW udaje się te zadania realizować, o czym może świadczyć współpraca z Fabrykami Mebli FORTE S.A.
Pan Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu Fabryk Mebli FORTE S.A. wyraził zadowolenie z tego spotkania. Powiedział m.in., że podpisując dzisiaj porozumienie, działamy nie tylko z myślą o FORTE, ale także z myślą o rozwoju szkolnictwa zawodowego na naszym terenie.   Ważne jest, aby były tworzone miejsca pracy w miejscu zamieszkania. FORTE takie działania będzie podejmować.
Wszyscy mówcy wyrażali zadowolenie z faktu, że doszło do podpisania tego porozumienia, które będzie podstawą do konkretnych działań, rozwoju współpracy i zadeklarowali gotowość do aktywnej pracy, aby zapisy zawarte w porozumieniu były w pełni zrealizowane.
W następnej kolejności zebrani na sali mieli okazję wysłuchać i obejrzeć prezentację multimedialną Wydziału Technologii Drewna SGGW, którą przedstawili: Pani dr inż. Izabela Niziałek – Koordynator ds. Promocji Wydziału i Pan dr hab. inż. Piotr Borysiuk – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału, oraz prezentację Fabryk Mebli FORTE S.A., którą przedstawiły Panie: Bogumiła Kaja – Dyrektor Biura Zarządu i Administracji oraz Dagmara Sobolewska – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie podpisów sygnatariuszy  pod  Porozumieniem. Tego aktu dokonali: Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, Pan Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Pan prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie oraz Pan Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej.

Przygotował: Jerzy Tryniszewski

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015