Herb Powiatu Ostrowskiego

Dofinansowanie na Warsztaty Terapii Zajęciowej

19.05.201611:56

Powiat Ostrowski uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku przeznaczonego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie” w wysokości  641.561,42 zł , co stanowi 50% kosztów  przystosowania obiektu na potrzeby utworzenia placówki.

Dofinansowanie uzyskano w ramach zadania dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji samorządu Województwa Mazowieckiego.

Planowany termin rozpoczęcia działalności placówki – grudzień 2016 r.

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015