Herb Powiatu Ostrowskiego

UWAGA ! Ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2015

25.04.201615:44

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród  i wyróżnień  za osiągnięcia sportowe w roku 2015 r. na podstawie art. 31  ustawy o sporcie  z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj. Dz.U.2016,  poz. 176) oraz uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie powiatu ostrowskiego.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Wniosek o nagrodę/wyróżnienie kieruje się do Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, składając go w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. 3 Maja 68, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 r. – decyduje data wpływu.

Wniosek musi być sporządzony w formie papierowej, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Osoby do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej:

Adriana Rukat – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
                              (pokój Nr 21)  tel. (29) 645 71 06 

Agnieszka Bieniek – Inspektor ds. strategii i rozwoju powiatu
                                (pokój Nr 22) tel. (29) 645 71 06

 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągniecia sportowe

Wzór oświadczeń kandydata: potwierdzający zamieszkanie na stałe na terenie powiatu ostrowskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015