Herb Powiatu Ostrowskiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza

05.02.201616:30

Samorząd Województwa Mazowieckiego
zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na Mazowszu na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej nr 105 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38.

W 2016 roku zakres współpracy finansowej Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest szerszy niż w latach ubiegłych. Oprócz tradycyjnych w ostatnich latach obszarów współpracy, jak kultura fizyczna i szeroko pojęta polityka społeczna, ogłoszone zostaną konkursy w obszarach, w których nie były one ogłaszane
od kilku lat. Chodzi m.in. o konkursy dotyczące kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki, edukacji, ekologii czy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zupełnie nowymi obszarami współpracy finansowej będą m.in. wspieranie integracji europejskiej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości czy wsparcie mazowieckich WOPR.

Od grudnia 2015 roku obowiązuje zmodyfikowana procedura konkursowa. Zmienione zostały zasady oceny formalnej ofert, aby zminimalizować liczbę ofert odrzucanych z powodów formalnych. Zmiany te zostaną przybliżone uczestnikom spotkania.

 

Program spotkania:

12.45 - 13.00  Rejestracja uczestników

13.00 – 13.05  Otwarcie spotkania, przedstawienie programu spotkania

13.05 – 13.20 Informacja na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego
                          i  o wolontariacie

13.20 – 14.10 Przedstawienie procedury konkursowej wynikającej z Zasad

                       i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego

                       dla organizacji pozarządowych

14.10 – 14.30 Informacja o priorytetowych obszarach współpracy finansowej

                       Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

14.30 – 14.45  Przedstawienie harmonogramu ogłaszania konkursów ofert w 2016 r.

14.45 – 15.00 Informacja o możliwości składania ofert konkursowych w ramach

                       realizacji eusług poprzez elektroniczną Platformę Usług

                       Administracyjnych Publicznej ePUAP, w tym także krótki  instruktaż

                       sposobu składania ofert z ofert z wykorzystaniem profilu zaufanego Epuap

15.00 – 15.10  Sprawy różne i zakończenie spotkania

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015