Herb Powiatu Ostrowskiego

I Powiatowy Konkurs ,,Odnawialne Źródła Energii”

23.12.201512:23

    Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim  było organizatorem  I edycji Powiatowego Konkursu ,,Odnawialne Źródła Energii”, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  powiatu ostrowskiego. Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów możliwościami  wykorzystania i zastosowania  odnawialnych  źródeł energii oraz zwrócenie uwagi uczestników na rolę odnawialnych źródeł energii we współczesnym świecie. Konkurs miał też za zadanie rozwijać  kreatywność i umiejętności praktyczne w zakresie  przeprowadzania eksperymentu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

     W dniu 11 grudnia 2015 r.  do siedziby Zespołu Szkół nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego zgłosiło się 22 uczestników, którzy zostali wyłonieni w wyniku eliminacji szkolnych przeprowadzonych w ich rodzimych szkołach.  Wszystkich przybyłych na konkurs gorąco przywitała Pani Wicestarosta Urszula Wołosiewicz. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na coraz większe zainteresowanie społeczeństwa tematem odnawialnych źródeł energii i jak dodała ten konkurs też właśnie ma służyć temu celowi. Wraz z Panią Wicestarostą na konkurs przybyli pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na czele  z naczelnikiem Panem  Adamem Brzózką, oraz Panią Teresą Piórkowską.

       Działania konkursowe, które pozwoliły wytypować laureatów konkursu polegało na przeprowadzeniu testu wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz wykonaniu zadania praktycznego. Warto dodać, iż pytania testowe jak i pomysł na przeprowadzenie zadania praktycznego, zostały przygotowane przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Panów Krzysztofa Szymańskiego i Tomasza Kuczyńskiego, którzy czuwali również nad stroną organizacyjną konkursu. Za całość przedsięwzięcia logistycznie odpowiedzialny był dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Pan Grzegorz Jasionowski. Na podstawie punktacji Komisja Konkursowa, w składzie: Pan Krzysztof Szymański,  Pan Tomasz Kuczyński, Pan Adam Brzózka, Pani Teresa Piórkowska, wytypowała następujących laureatów w poszczególnych kategoriach szkół :

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce  Marta Bednarczyk – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Małkini Górnej

II miejsce Karol Jarząbek – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

III miejsce Klaudia Zawisza – Publiczne Gimnazjum w Starym Lubotyniu

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce Dawid Nieścieruk – Zesół Szkół w Małkini Górnej

II miejsce Patryk Kłósek – Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

III miejsce Robert Uziębło – Zespół Szkół w Małkini Górnej

        Tuż po zakończeniu konkursu odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień. Nagrody dla laureatów konkursu wręczyli: Pani Wicestarosta Urszula Wołosiewicz, Pan Adam Brzózka  i Pan Grzegorz Jasionowski. Zwycięzcy otrzymali nagrody, za: I miejsce -  tablet,  II miejsce- power bank,  III miejsce – słuchawki stereofoniczne.  Dla pozostałych uczestników i ich opiekunów  przewidziane były upominki i dyplomy za udział w konkursie. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

W dniu 14 grudnia dla wszystkich uczestników konkursu odbyła się również wycieczka edukacyjna do Mazowieckiego Centrum Energii Odnawialnej do Wyszkowa.

 

Tekst: Grzegorz Jasionowski
Dyrektor ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015