Herb Powiatu Ostrowskiego

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016 w Ostrowi Mazowieckiej

03.09.201514:37

zajawka

 

Galeria zdjęć

W dniu 1 września 2015 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016. Gospodarzem tego wydarzenia było Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Uroczystość była połączona z oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej przy tej, mającej 106-letnią historię, szkole.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników związanych z oświatą oraz rodziców, którą celebrował w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Duszpasterz Diecezji Łomżyńskiej, Ks. Bp Janusz Stepnowski. Po mszy uczestnicy Inauguracji, w asyście pocztów sztandarowych szkół z terenu powiatu ostrowskiego, przeszli do nowej sali gimnastycznej w Ostrowskim „Koperniku”.

    Tę część uroczystości rozpoczął Pan Waldemar Bartosik – Dyrektor szkoły, który powitał przybyłych na uroczystość gości: Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego, Panią Dorotę Sokołowską – Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Panią Beatę Kaczyńską – Kierownika Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która reprezentowała Wojewodę Mazowieckiego, Panią Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pana Mirosława Augustyniaka – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Panią Teresę Michalak – Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pana Ryszarda Dziadak – Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przywitał także Pana Zbigniewa Kamińskiego – Starostę Ostrowskiego, Panią Urszulę Wołosiewicz – Wicestarostę, Pana Dariusza Stanisława Rafalika – Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, członków Zarządu Powiatu i radnych Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin z terenu powiatu, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz młodzież.

Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski. Wyraził zadowolenie, że tegoroczna inauguracja roku szkolnego odbywa się na Ziemi Ostrowskiej. Zwrócił także uwagę, że oświata jest jednym z jego priorytetów, co przełożyło się na znaczące wydatki inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych: od roku 2007 to kwota około 20 mln  złotych, z czego blisko 10 mln  to inwestycje w Liceum Ogólnokształcący im. Mikołaja Kopernika. Starosta przypomniał, że 1 września to także rocznica wybuchu II Wojny Światowej, podczas której zginęło wielu nauczycieli i uczniów, walczących  o wolność i zachowanie polskości, min. poprzez tajne nauczanie. Wśród tych niewątpliwych bohaterów byli również nauczyciele Ostrowskiego  „Kopernika”.  Starosta zaprosił do wspólnego,  symbolicznego przecięcia wstęgi w sali gimnastycznej: Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego, Panią Kurator Dorotę Sokołowską, Panią  Beatę Kaczyńską Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Panią Elżbietę Lanc Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pana Dariusza Stanisława Rafalika, Dyrektora Szkoły Pana Waldemara Bartosika, Panią Bogumiłę Wujek Przewodniczącą Rady Rodziców oraz przedstawicielkę młodzieży. Po przecięciu wstęgi ks. Biskup poświęcił nową salę.

    Następnie głos zabrała Pani Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Pani Kurator zwróciła się bezpośrednio do uczniów i nauczycieli, odnosząc się, w bardzo ciekawy sposób, do cytatu Horacego: „Odważ się być mądrym”, stanowiącego element dekoracji. Kolejnymi mówcami byli: Pani Beata Kaczyńska, Pani Elżbieta Lanc, Pan Mirosław Augustyniak, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu ostrowskiego. Wszyscy gratulowali nowo zbudowanej sali gimnastycznej, przekazali życzenia udanego roku szkolnego oraz obdarowali szkołę upominkami, głownie piłkami do różnych gier.

Podniosłym momentem, głównie dla uczniów klas pierwszych, było ślubowanie na sztandar szkoły, a także wystąpienie Pani Janiny Smejkalowej (urodzonej w Ostrowi Mazowieckiej i absolwentki „Kopernika”), która wraz z mężem, Bohumirem, powołała do życia Fundację Janiny i Bohumira Smejkalów, wspierającą szkołę i fundującą nagrody dla najzdolniejszej młodzieży. W dniu Inauguracji roku szkolnego Pani Janina, wraz z Panem Bartoszem Kublikiem -Prezesem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, wręczyła tradycyjną nagrodę dla najlepszego ucznia klasy pierwszej w minionym roku szkolnym. Laureatem tej nagrody został Piotr Krawczyk (średnia ocen 5,31 i wzorowe zachowanie) dzisiaj już uczeń klasy IIF.

Na zakończenie zebrani wysłuchali interesującej części artystycznej, przygotowanej przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli Ostrowskiego „Kopernika”

Symbolicznego rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 w województwie mazowieckim dokonała na zakończenie uroczystości Pani Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty. Pani Kurator zrobiła to przy użyciu „ręcznego” dzwonka szkolnego, który stanowi zabytek i pamiątkę z dawnych lat dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. 

Opracował: Jerzy Tryniszewski

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015