Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim.

21.10.201411:25

Osiem lat temu Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, podjął inicjatywę zorganizowania Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Zaproponował także, aby co roku  uroczystość ta odbywała się w innej szkole lub placówce oświatowej, prowadzonej przez Powiat Ostrowski. Tradycja ta jest z powodzeniem kontynuowana.   

Tegoroczne obchody Nauczycielskiego Święta odbyły się w dniu 15 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Gospodarz  uroczystości, Pan Waldemar Bartosik - Dyrektor Szkoły powitał gości, wśród których przybyli: Pan Zbigniew Kamiński -Starosta Ostrowski, Pan Jerzy Bauer-Wicestarosta, Pan Dariusz Stanisław Rafalik -Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Marek Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pani Urszula Wołosiewicz -Członek Zarządu Powiatu,  Pani Bogumiła Maria  Wujek, Pan Andrzej Sadowski, Pan Józef Polak - Radni Rady Powiatu, Pani Jolanta Ugniewska -Sekretarz Powiatu, Pani Małgorzata Konrad- Skarbnik Powiatu,  Pani Adriana Rukat -Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Pani Małgorzata Mazurek i Pan Jerzy Tryniszewki-Główni Specjaliści ds. Oświaty i Kultury, Pani Maria Morawska-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Adam Ziajko, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Nr 1446 Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Ostrowi Mazowieckiej, kadra kierownicza oraz delegacje nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
Spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną, przygotowaną przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, pod kierunkiem nauczycielek: Pani Izabeli Hryń i Anny Rawa – Sadowskiej.
    Następnie głos zabrał Starosta Ostrowski – Pan Zbigniew Kamiński. Złożył wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,  serdeczne życzenia z okazji Święta i podziękował za ofiarną pracę. Stwierdził, że on sam jak i władze samorządowe Powiatu, od ośmiu lat, oświatę traktują jako jeden z głównych  priorytetów, o czym świadczą m.in. wysokie nakłady przeznaczane  na inwestycje oświatowe w  tym okresie, co wydatnie poprawiło warunki pracy i nauki w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Ostrowski Jako przykład przywołał kompleksowy remont budynku  ostrowskiego „Ogólniaka”, czy adaptację budynku w Starym Lubiejewie pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych, dzięki czemu dzieci specjalnej troski zyskały bardzo dobre warunki do nauki, a nauczyciele do pracy. Przypomniał także, że zrealizowana została jego obietnica z przed trzech lat: przy Liceum rośnie nowa, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, której oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku. Sala ta będzie nowoczesnym obiektem sportowym, w pełni przystosowanym także do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ostatnich ośmiu latach, powiedział  Starosta, inwestycje oświatowe pochłonęły kwotę blisko 20 milionów złotych, co obrazowo mówiąc, stanowi  jedną trzecia rocznego budżetu powiatu.  Życzenia nauczycielom i pozostałym pracownikom oświaty złożył także Przewodniczący Rady Powiatu-Pan Dariusz Stanisław Rafalik.
Miłym akcentem uroczystości, wprowadzonym przed dwoma laty z inicjatywy Starosty Ostrowskiego, było wręczenie dyplomów powierzenia stanowiska dyrektora wybranym ponownie w drodze konkursu: Pani Teresie Zienkiewicz - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Joannie Madej –Dyrektorowi Zespołu Szkól Specjalnych w Starym Lubiejewie i Pani Krystynie Marii Skibickiej – Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Następnie Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli grupie dyrektorów i nauczycieli listy gratulacyjne w związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej nagród pieniężnych organu prowadzącego za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Nagrody otrzymali: Pani Teresa Zienkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Dorota Murawska -Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli,  Pani Joanna Madej -Dyrektor  Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie  oraz  Pan Waldemar Bartosik – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Nagrodzeni nauczyciele to: Eliza Szabłowska   i Jadwiga Elżbieta Podbielska z Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Agnieszka Gaś i Pan Robert Najmoła z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, Pani Anna Brejnak i Pan Piotr Macioch z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Panie Bożena Nowak i Anna Grodzińska z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Jolanta Żuber z Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Pan Andrzej Budnicki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Zuzeli,  Pan Eugeniusz Mieczysław Nowicki  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej  oraz Pani  Urszula Sobotka z Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazała także Pani Maria Morawska-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Pan Adam Ziajko – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Nr 1446 Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Ostrowi Mazowieckiej.


Opracował:
Jerzy Tryniszewski
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015