Herb Powiatu Ostrowskiego

Zespół Szkół Nr 1 skończył 50 lat

05.06.201412:34

Obchody związane z Jubileuszem „Rubinka” rozpoczęła w piątek 30 maja uroczysta sesja Rady Powiatu w sali gimnastycznej szkoły. Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Dariusza Rafalika głos zabrał Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński.

    Starosta podkreślił, że dla Rady Powiatu oświata jest jednym z priorytetów, czego przykładem są liczne inwestycje. W latach 2007 – 2013 na zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat przeznaczył ponad 14 mln zł. Na koniec swojego wystąpienia Zbigniew Kamiński pogratulował dyrektorowi i gronu pedagogicznemu efektów ich ciężkiej pracy i wytrwałości. Warto dodać, że zarówno Starosta, jak i Wicestarosta oraz kilku radnych Powiatu to absolwenci ZS Nr 1.

    Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Rafalik odczytał treść „Stanowiska dla Uczczenia Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”, które radni przyjęli przez aklamację. Stanowisko wyraża uznanie i szacunek dla ponad 400 nauczycieli
i pracowników oraz ok. 14 000 absolwentów za zasługi dla Powiatu. Dokument zawiera też apel do kadry pedagogicznej i młodzieży, aby ich praca i nauka sprawiły, że „chlubne tradycje przeszłości przeplatać się będą z nowoczesną teraźniejszością nie tylko z okazji jubileuszów, ale także na co dzień”. Stanowisko kończy się deklaracją, iż Rada Powiatu będzie robić wszystko, aby dorobek i tradycje szkoły były kultywowane i umacniane, a wszelkie podejmowane inicjatywy wspierane.

– Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy Szkoły i na rzecz Szkoły, aby nadal była ona liczącą się, nowoczesną placówką oświatową Powiatu Ostrowskiego, wizytówką Naszej Ziemi – zakończył odczyt Dariusz Rafalik.

    Po przyjęciu stanowiska, jeden egzemplarz dokumentu został przekazany dyrektorowi szkoły, Grzegorzowi Jasionowskiemu, a drugi – Staroście Zbigniewowi Kamińskiemu. Po sesji wszyscy goście wzięli udział w przemarszu do kościoła pw. WNMP, gdzie odbyła się Msza św. koncelebrowana przez ks. biskupa Janusza Stepnowskiego.

    Dalsza część Obchodów odbyła się ponownie w ZS Nr 1, a rozpoczęła się od przemówienia dyrektora szkoły. Dyrektor chwalił harmonijną współpracę pomiędzy szkołą a Powiatem i opowiedział o tym, jak „Rubinek” rozwija się, wzbogaca o nowoczesne pomoce dydaktyczne, a także wprowadza nowe kierunki kształcenia atrakcyjne dla współczesnej młodzieży.

- Zespół Szkół Nr 1 od początku swego istnienia skupiał w swych murach ludzi nieprzeciętnych, obdarzonych niezwykłą charyzmą, pełnych zapału do pracy – chwalił Grzegorz Jasionowski. - To zaangażowanie wielu osób przyczyniło się do tego, że nasza szkoła rozwija się służąc kolejnym pokoleniom uczniów. Szkoła zmieniała się, ale stale na lepsze.

Jubileusz był też okazją do wręczenia nagród dla tych, którzy swoją pracą działają na rzecz szkoły:

-  Medalem pamiątkowym ,,PRO MASOVIA” Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego uhonorowano szkołę. Medal z rąk radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mariana Krupińskiego odebrał dyrektor Grzegorz Jasionowski,
-    dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali: Grzegorz Jasionowski, Agnieszka Kublik, Tomasz Falkowski, Bożena Skuriat, Krzysztof Zwierzyński, Ryszard Kowalczyk, Aldona Wagner, Robert Wąsik, Tadeusz Żyłowski, Piotr Dudek, Janusz Jasionek, Bogdan Algrzym, Andrzej Wardaszka, Małgorzata Jasionowska,
-    nagrodę Starosty Ostrowskiego otrzymali Wiesław Deoniziak i Grażyna Czyronis,
-    nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 otrzymali: Irena Kalinowska, Wanda Worowska, Małgorzata Wilczewska i Bogusława Kuczyńska,
-    nagrodę Prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej dla ucznia za wysokie wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły otrzymała Justyna Bauer z klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu służby mundurowe,
-    nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 za wybitne osiągnięcia sportowe dla uczniów naszej szkoły otrzymali: Paweł Brylak - klasa I LO profil sportowy (podnoszenie ciężarów), Paweł Polakowski - klasa III LO profil sportowy (biegi) i Tobiasz Orzech - klasa I ZSZ (boks),
-    podziękowania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 otrzymali: Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński, Wicestarosta  Jerzy Bauer i Bartosz Kublik - Prezes Banku Spółdzielczego
w Ostrowi Mazowieckiej,
-    medal okolicznościowy z okazji Jubileuszu 50-lecia szkoły otrzymali wszyscy radni Rady Powiatu, a także nauczyciele i pracownicy szkoły zostali wyróżnieni medalami.

    Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości, uczniowie „Rubinka” zaprezentowali przygotowaną z okazji Jubileuszu część artystyczną.

    Warto dodać, że uroczystościom towarzyszyły wystawy okolicznościowe obrazujące dokonania szkoły na przestrzeni 50 lat. Goście otrzymali też specjalną publikację wydaną z okazji Jubileuszu. Ponadto, w czwartek 29 maja rozegrano „mecz pokoleń”, czyli mecz koszykówki,
w którym zmierzyli się ze sobą uczniowie i absolwenci Rubinka. W sobotę, 31 maja w ZS Nr 1 odbył się V Zjazd Absolwentów, podczas którego został odsłonięty pamiątkowy Obelisk przed szkołą, a wieczorem miał miejsce Bal Absolwenta. W niedzielę, 1 czerwca zorganizowana została IV edycja Wystawy Motocykli „Legendy PRL-u”.

Opracowała: Milena Uścińska


50-lecie Zespołu Szkół nr 1 Ostrów Mazowiecka 2014 przez tvostrow

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015