Herb Powiatu Ostrowskiego

Uczniowie Technikum Budownictwa na praktyce w Niemczech.

09.05.201409:46

W dniach 16 - 29 marca 2014 roku grupa 17 uczniów klasy II i III Technikum budownictwa oraz dwoje nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział w realizacji projektu programu Unii Europejskiej polegającym na odbyciu praktyki zawodowej w zagranicznym ośrodku szkoleniowym. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Temat szkolenia to „Staże budowlane w Niemczech początkiem rozwoju ścieżki zawodowej na europejskim rynku pracy”.  Partnerem zagranicznym  był  Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.) z siedzibą w Poczdamie.  Szkolenie odbyło się  w ośrodku
„Doskonałości dla zrównoważonego budownictwa”  w Cottbus, który jest filią  BFW.  
W czasie pobytu i odbywania praktyki uczniowie uczestniczyli w seminariach, spotkaniach i szkoleniach  obejmujących zagadnienia z zakresu nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych stosowanych w budownictwie.

Głównymi celami  projektu było:

  • zapoznanie się z nowymi trendami i technologiami w budownictwie
  • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie robót budowlanych
  • podwyższenie poziomu wykształcenia zawodowego uczniów do standardów europejskich
  • lepsze przygotowanie do zaliczenia kwalifikacji zawodowych
  • doskonalenie umiejętności językowych (w tym  języka zawodowego)
  • zwiększenie możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

Poza zagadnieniami ściśle fachowymi, uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z:

  •   nowymi  formami  i metodami uczenia się,
  •   systemem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech
  •   organizacją placówek  kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech.
  •   poznania obcej kultury, obyczajów  i dnia codziennego mieszkańców Niemiec


Realizacja programu szkoleniowego odbywała się w dobrze wyposażonych działach szkoleniowych, gdzie uczniowie mieli do dyspozycji niezbędne narzędzia i przyrządy budowlane potrzebne do prowadzenia prac murarskich. Zajęcia prowadzili wysoko wykwalifikowani szkoleniowcy, którzy posiadali bardzo dużą wiedzę teoretyczną, a w szczególności umiejętności praktyczne  z zakresu  budownictwa. 
Zajęcia odbywały się na dwóch działach, a uczniowie pracowali w grupach. Przez pierwszy tydzień na dziale stolarskim, gdzie wykonywane były stelaże drewniane pod sklepienia kolebkowe oraz rusztowanie podtrzymujące owe sklepienia.  Każda z grup pracowała na własnym stanowisku roboczym. Elementy były tworzone od podstaw przez uczniów,  czyli docinane desek oraz krawędziaków pod wymiar, aby mogły z nich powstać gotowe konstrukcje. Uczniowie zaciekle ze sobą konkurowali, nikt nie chciał zostać z tyłu, jednak napotykali na swojej drodze różne problemy, które musieli rozwiązać  samodzielnie dzięki logicznemu myśleniu i sprytowi.
Po stworzeniu stelażu nośnego sklepienia oraz jego rusztowania prace zostały przeniesione na kolejny dział murarski, gdzie uczniowie po raz kolejny zostali podzielni na grupy. Na początku musieli oni sprawdzić poziom podłogi, okazało się że jest ona wykonana ze spadkiem, co trzeba  było uwzględnić przy ustawianiu pierwszej warstwy cegieł. Uczniowie po rozrysowaniu na posadzce miejsca  postawienia ścian przystąpili do ich murowania. Wszyscy z zaciekłością porwali się do murowania łuków, a z czasem wszystko zaczynało nabierać wyglądu. Gdy budowle były gotowe wyglądało to imponująco i zniewalająco, a uczniowie byli z siebie bardzo  zadowoleni i dumni.
Zajęcia były bardzo interesujące dające możliwość nabycia pewnych  praktycznych umiejętności z zakresu prac budowlanych związanych z przygotowywaniem szalunków drewnianych i murowaniem.

W czasie pobytu oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych młodzież miała  zorganizowane wycieczki do zakładów produkcyjnych. Jedną z takich wycieczek była wizyta w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Jänschwalde. Przedstawiciele kopalni zaprezentowali historię kopalni, teren jaki zajmuje dzisiejsza kopalnia oraz wydobycie.  Uczniowie z bliska mieli okazję zobaczyć jak rozłożone są pokłady węgla brunatnego w ziemi, jak również w jaki sposób  i jakiego sprzętu się używa do jego  wydobywa.  W bliskim sąsiedztwie  kopalni  znajduje się   elektrownia  Jänschwalde, gdzie wykorzystywany jest wydobywany węgiel.
Dodatkowo po zajęciach w godzinach popołudniowych  czas był wypełniony różnymi rozrywkami takimi jak: basen, kręgielnia, park rozrywki oraz zwiedzanie miasta Cottbus i muzeum lotnictwa. 

Ważnym elementem szkolenia była realizacja programu kulturowego oraz doskonalenie umiejętności językowych, które odbywało się podczas zajęć szkoleniowych  jak również w bezpośrednich kontaktach przy zakupach, zwiedzaniu czy spotkań towarzyskich z ich niemieckimi rówieśnikami przebywającymi na praktykach.

 W ramach programu kulturowego młodzież odbyła wycieczkę do Berlina  i  Drezna, podczas której w Berlinie zwiedziła siedzibę parlamentu - Reichstag, Bramę Brandenburską oraz wiele innych ciekawych historycznych miejsc. Dodatkową  atrakcją była wizyta w muzeum figur woskowych, gdzie każdy zrobił sobie zdjęcie  z  wybraną figurą znanej osoby. Drezno zwane "miastem baroku" zachwyciło wszystkich piękną architekturą zabytków w szczególności późnobarokowego zespołu architektonicznego  Zwinger –znajdującego się w centrum Drezna, zamku  rezydencji  książąt Saksonii jako  przykład sztuki renesansowej i barokowej oraz pięknym położeniem  miasta nad rzeką Łabą.

Bez wątpienia wyjazd ten pozostanie na długo w pamięci uczestników. Nie tylko zdobyli oni cenną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, ale poznali kulturę i obyczaje Niemiec oraz rozwijali umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim. Wszystko to wykorzystają podczas nauki w szkole, na zajęciach praktycznych czy w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Odbyty staż będzie też atutem podczas poszukiwania pracy (tak w kraju, jak i za granicą). Na koniec stażu uczniowie otrzymali od Instytucji przyjmującej certyfikat potwierdzający nabyte przez nich wiadomości i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w dalszej swojej nauce i przyszłej karierze zawodowej  a na spotkaniu podsumowującym projekt wszyscy otrzymają certyfikat Europass Mobility  określany mianem europejskiej ścieżki kształcenia.

Projekt był realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Komisja Europejska
nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Ogólna kwota dofinansowania  projektu to 128, 574 złotych

Tekst: Ryszard Kowalczyk
 Foto: Uczestnicy stażu

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015