Herb Powiatu Ostrowskiego

III Powiatowe Forum Edukacji

28.10.201315:22

W dniu 23 października 2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się III Powiatowe Forum Edukacji. Hasłem przewodnim Forum było: „Od aktywności społecznej młodzieży do aktywności obywatelskiej dorosłych”.
Organizatorem konferencji, podobnie jak dwóch poprzednich, było Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej i Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

W III Powiatowym Forum udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- Pan dr hab. Krzysztof Szczerski, redaktor naczelny dwumiesięcznika „ARCANA”
i wykładowca akademicki, Poseł na Sejm RP-Pan Henryk Kowalczyk, Starosta Ostrowski- Pan Zbigniew Kamiński, Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej-Pan Dariusz Stanisław Rafalik, Wicestarosta-Pan Jerzy Bauer, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu-Panowie: Marek Kamiński i Zbigniew Chrupek, Radni Rady Powiatu-Panowie: Andrzej Sadowski i Józef Polak, Sekretarz Powiatu-Pani Jolanta Ugniewska, Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych-Pan Tadeusz Staniaszek, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu-Pani Adriana Rukat, Główny Specjalista ds. Oświaty i Kultury-Pan Jerzy Tryniszewski, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”-Pan Adam Ziajko.
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i młodzież z większości szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego. Łącznie uczestniczyło ponad sto osób.
    Zebranych powitał Pan Zbigniew Kamiński-Starosta Ostrowski. Na wstępie przypomniał tematy poprzednich konferencji. Powiedział także, że młodzież to nasza duma i przyszłość i wyraził nadzieję, że ta młodzież przejmie już niedługo pałeczkę w aktywności samorządowej od starszych pokoleń. Ważne jest jednak zaangażowanie w tą problematykę już dzisiaj, w szkole. Wspomniał, że on sam od aktywności społecznej i samorządowej na szczeblu szkoły zaczynał swoją działalność a dzisiaj jest starostą.
    Wprowadzenia do tematu Forum dokonał Wicestarosta- Pan Jerzy Bauer. W swoim wystąpieniu omówił min. kształcenie postaw obywatelskich jako jednego z podstawowych zadań oświaty-postawił także pytanie: czy jeżeli w młodości, w szkole, nie zetkniemy się z aktywnością społeczną, nie nabierzemy pewnych doświadczeń w tym zakresie, to czy  w dorosłym życiu będziemy umieć i chcieć przejawiać aktywność obywatelską?
    Następnie wykład wygłosił Pan dr hab. Krzysztof Szczerski. W interesujący sposób mówił o  przykładach działań, opierając się na własnych doświadczeniach jako działacza samorządu uczniowskiego, współtwórcy, w okresie swojej nauki, Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Jako główne warunki tworzenia wspólnoty uznał empatię, wypracowanie zbiorowej tożsamości  i zawiązywania wokół niej zgody czy zdolność do tworzenia dobra wspólnego. Mówił też o roli wspólnoty w życiu młodego pokolenia i o tym, jak w młodych ludziach wytworzyć potrzebę funkcjonowania w tej wspólnocie.
    Pan Henryk Kowalczyk-Poseł na Sejm RP, który przez wiele lat był nauczycielem,  mówił, że rozbudzanie aktywności społecznej wśród młodych ludzi jest pierwszym krokiem do kształtowania  świadomości obywatelskiej. Opierał swoją wypowiedź na własnych doświadczeniach z okresu nauki w szkole i na studiach wyższych.
    Kolejną część III Powiatowego Forum Edukacji stanowił blok zatytułowany „Aktywność społeczna młodzieży – przykłady dobrych praktyk”. Jako pierwsza wystąpiła Pani Ilona Plewnicka – nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, która od 14 lat pracuje z młodzieżą, jako koordynator działającej do ubiegłego roku Młodzieżowej Rady Miasta i Powiatu, aktualnie koordynująca inicjatywę młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego  w ramach Młodzieżowej Rady Powiatu. Stwierdziła, że młodzieży należy przede wszystkim wskazać, jak działać, a działalność w samorządowych strukturach szkolnych i ponadszkolnych umożliwia młodzieży nabycie wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Omówiła też realizację inicjatyw młodzieży, ż którą współpracuje, w ostatnich latach.
    Hubert Dyoniziak, uczeń ostrowskiego „Kopernika”  mówił o działalności Katolickiego Stowarzyszenia  Młodzieży w Broku, natomiast Przemysław Zyra ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie przybliżył działalność harcerstwa w Polsce. Mówił także o metodzie harcerskiej jako skutecznym  sposobie kształtowania świadomości obywatelskiej.
    W następnej kolejności zebrani wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji Pani Iwony Stachowiak – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Na początek zaprosiła słuchaczy na performance z udziałem młodzieży. Krótka prezentacja była inspirowana fragmentem piosenki „Wychowanie” z repertuaru popularnego zespołu T.Love. Młodzież utworzyła napis: „Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło, należy też w coś wierzyć i ufać, Ojczyznę kochać trzeba i szanować”. Pani Iwona Stachowiak  stwierdziła, że dążąc „drogą szczurów”, tracimy z oczu to, co najważniejsze. Autorytety, o które dziś tak trudno, przekazują  innym ludziom wartości takie jak patriotyzm, przestrzeganie zasad i współodpowiedzialność.
    Kolejna część Forum to wystąpienie dwóch uczennic: Karoliny Figat z Zespołu Szkół Nr 2  w Ostrowi Mazowieckiej i Katarzyny Gryczon z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Uczennice przedstawiły film, który przygotowały  z grupą młodzieży przy wsparciu nauczycieli. Koordynatorem prezentacji była Pani Krystyna Skibicka-Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Na filmie przedstawiono zapis wywiadów przeprowadzonych z rówieśnikami, a także z nauczycielami, dotyczących patriotyzmu, potrzeby i sensu uczestniczenia w akcjach charytatywnych.
    III Powiatowe Forum Edukacji podsumował Pan Jerzy Bauer-Wicestarosta, który stwierdził min., że warto takie spotkania organizować. Zaapelował także do nauczycieli i uczniów o wzajemną empatię, o dialog i stwarzanie sprzyjającego klimatu do przekuwania młodzieńczej aktywności, często jeszcze nie uporządkowanej, w aktywność dobrze służącą jednostce i grupie. Zwrócił również uwagę na inny, jakby równoległy aspekt tego rodzaju spotkań: jest to czas i miejsce do spotkania się, rozmów i wymiany poglądów.


Jerzy Tryniszewski

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015