Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim.

28.10.201313:52

Siedem lat temu Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, podjął inicjatywę zorganizowania Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Zaproponował także, aby co roku  uroczystość ta odbywała się w innej szkole lub placówce oświatowej, prowadzonej przez Powiat Ostrowski. Tradycja ta jest z powodzeniem kontynuowana.   
Tegoroczne obchody Nauczycielskiego Święta odbyły się w dniu 14 października w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.

 Gospodarz  uroczystości, Pani Iwona Kubaszewska-Dyrektor Szkoły powitała gości, wśród których przybyli: Pan Zbigniew Kamiński-Starosta Ostrowski, Pan Dariusz Stanisław Rafalik-Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Jerzy Bauer-Wicestarosta, Pani Urszula Wołosiewicz-Członek Zarządu Powiatu, Pan Waldemar Wojtkowski-Członek Zarządu Powiatu, Pan Marek Kamiński-Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pani Bogumiła Maria  Wujek i Pan Andrzej Sadowski- Radni Rady Powiatu, Pani Jolanta Ugniewska-Sekretarz Powiatu, Pani Małgorzata Konrad- Skarbnik Powiatu, Pan Tadeusz Staniaszek-Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych, Pani Adriana Rukat-Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Pan Jerzy Tryniszewki-Główny Specjalista ds. Oświaty i Kultury, Pani Maria Morawska-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół oraz delegacje nauczycieli z poszczególnych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
    Starosta Ostrowski, zabierając głos, złożył nauczycielom serdeczne życzenia z okazji Święta i podziękował za ofiarną pracę. Stwierdził, że on sam jak i władze samorządowe Powiatu, oświatę traktują priorytetowo, o czym świadczą wysokie nakłady przeznaczane  na inwestycje oświatowe w ostatnich latach, co wydatnie poprawiło warunki pracy i nauki w szkołach i placówkach oświatowych. Zwrócił także uwagę na fakt, że w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski, mimo zmniejszającej się liczby uczniów, nie notuje się większych zwolnień nauczycieli czy likwidacji szkół.   
Życzenia nauczycielom złożył także Przewodniczący Rady Powiatu-Pan Dariusz Stanisław Rafalik. Następnie obaj Panowie wręczyli grupie dyrektorów i nauczycieli listy gratulacyjne w związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej nagród pieniężnych organu prowadzącego oraz symboliczne,  czerwone róże.
Nagrody otrzymali: Iwona Kubaszewska-Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, Elżbieta Sylwanowicz-Dyrektor  Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej, Krystyna Skibicka-Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Grzegorz Jasionowski-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
Nagrodzeni nauczyciele to: Monika Kucharczyk  i Krzysztof Wiśniewski z Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Eliza Witkowska i Bogumiła Henryka Kamińska z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, Ilona Plewnicka, Agnieszka Radomska, Andrzej Mazur, Tadeusz Żyłowski z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Zofia Macioch, Krzysztof Studnicki z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Teresa Rybakiewicz z Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Alina Góral ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  w Zuzeli, Sabina Pałka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej i Hanna Sobol z Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Miłym akcentem uroczystości, wprowadzonym po raz pierwszy z inicjatywy Pana Zbigniewa Kamińskiego-Starosty Ostrowskiego, było wręczenie dyplomów powierzenia stanowiska dyrektora wybranym ponownie w drodze konkursu: Pani Iwonie Kubaszewskiej- Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej i Pani Dorocie Murawskiej-Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.
Życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazała także Pani Maria Morawska-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Podziękowała nauczycielom za ich trud wkładany w wychowanie młodych ludzi, w kształtowanie ich postaw i umiejętności, mimo poważnych problemów, z jakimi boryka się środowisko oświaty w całym kraju. Poinformowała także, że doceniając pracę i zaangażowanie w pracy nauczycielskiej, na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pani Ilona Plewnicka-nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
        Piękną uroczystość, która dzięki dyrekcji, nauczycielom i młodzieży Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, przebiegała w ciepłej i serdecznej  atmosferze, zakończył występ artystyczny  młodzieży Szkoły, który zebrani przyjęli gromkimi brawami.


Jerzy Tryniszewski
 


 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015