Herb Powiatu Ostrowskiego

„Szpital w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał kolejny Certyfikat Akredytacyjny”

10.01.201315:33

     Ostrowski Szpital po raz kolejny uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Podczas wizyty akredytacyjnej w dniach 26-28.09.2012 r. na podstawie dokonanej oceny punktowej Szpitalowi przyznano 90% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych w stosownych przepisach.

Certyfikat Akredytacyjny przyznano Szpitalowi na kolejne 3 lata do roku 2015.
    Od wielu lat w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrwi Mazowieckiej prowadzone były wysiłki w kierunku poprawy jakości świadczonych usług. Przyjęte priorytety dotyczyły:

  • rozszerzenia zakresu świadczonych usług oraz ich doskonalenia poprzez wprowadzanie standardów i wytycznych klinicznych oraz nowoczesnych technologii (teleradiologia, teletransmisja, komputeryzacja),
  • ciągłej modernizacji obiektu i rozwoju infrastruktury oraz systematyczne inwestowanie w zakup aparatury i sprzętu medycznego,
  • dbałości o satysfakcję Pacjenta z poszanowaniem Jego praw i uwzględnienie indywidualnego systemu wartości,
  • doskonalenia kwalifikacji personelu oraz wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania.

    Pierwszym krokiem na „drodze do jakości” było uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W 2003 r. Szpital ostrowski otrzymał na okres trzech lat „Status Szpitala Akredytowanego”. Tym samym znalazł się w elitarnej grupie szpitali akredytowanych w Polsce.
     W roku 2006 Szpital uzyskał ten tytuł po raz kolejny na okres od 11.07.2006 r. do 10.07.2009 r. Rada Akredytacyjna uznała, że spełnione zostały wymogi zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania Zakładu.
     2009 rok to dla Szpitala kolejne ogromne wyzwanie związane z ubieganiem się o akredytację według znowelizowanych standardów, które były trudniejsze do spełnienia i wymagały m.in. wypracowania nowych procedur postępowania i monitorowania jakości. Szpital ostrowski, jako pierwszy w Polsce poddał się ocenie według nowych standardów i po wizycie akredytacyjnej w dniach 22-24.07.2009 r. uzyskał „Status Szpitala Akredytacyjnego” na kolejne 3 lata do roku 2012.

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015