Herb Powiatu Ostrowskiego

27 września 2011r. – „Europejskie Dni Ptaków”

12.10.201112:30

Dnia 27 września grupa ok. 200 osób – dzieci i młodzieży szkół powiatu ostrowskiego, uczestniczyła w zajęciach terenowych, zorganizowanych w ramach obchodów „Europejskich Dni Ptaków”.

     Dni Ptaków obchodzimy jesienią, kiedy większość gatunków na obu półkulach znajduje się w trakcie wędrówki, związanej ze zmianami pór roku. Ptaki opuszczają swoje lęgowiska, w drodze na miejsce zimowania a niektóre przemierzają nawet całe kontynenty. Polska jest ważnym obszarem dla gatunków wędrujących z dalekiej północy Europy i Azji do Afryki. 


     Idea tego przedsięwzięcia edukacyjnego skupia się wokół poznania i ochrony ptaków, a zarazem jest także okazją do pożegnania wszystkich skrzydlatych przyjaciół odlatujących do ciepłych krajów. Dla niektórych gatunków będzie to daleka wędrówka, wiodąca przez całe kontynenty. Inne przebędą znacznie krótszą drogę, przemieszczając się w cieplejsze rejony Europy Zachodniej lub Południowej. Wiele gatunków ptaków przylatuje na zimę na nasze tereny z północnej i wschodniej Europy, wśród nich te, które zimowy czas spędzają na wodach przybrzeżnych Bałtyku.
     Na terenie Polski „Europejskie Dni Ptaków” koordynuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, a na terenie powiatu Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim, które przy współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym BOCIAN  zorganizowało ten wyjazd. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 200 uczniów z ostrowskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

 

     Aby zobrazować uczestnikom wycieczki potrzebę ochrony środowiska naturalnego w powiecie ostrowskim, obchody „Dni Ptaków” rozpoczęły się wizytą w obiektach zajmujących się usuwaniem z terenu naszego miasta i okolic „pozostałości cywilizacyjnych” – na składowisku w Lubiejewie i w oczyszczalni ścieków w Ostrowi Mazowieckiej. Młodzież podzielona na grupy miała okazję dowiedzieć się od pracowników wyżej wymienionych placówek jaki jest dalszy los dostających się tu śmieci i ścieków.
     Następnym punktem programu był wyjazd do obszaru NATURA 2000 Puszcza Biała. Zajęcia prowadzone były tutaj przez p. leśniczego Andrzeja Krawczyka (na terenie Leśnictwa  Turka) i p. leśniczego Zbigniewa Narewskiego (na terenie Leśnictwa Osuchowa). Leśnicy opowiadali o walorach przyrodniczych Puszczy Białej, w szczególności o chronionych siedliskach roślin i ptaków.   Głównym punktem programu obchodów „święta ptaków” były zajęcia terenowe dotyczące ochrony i rozpoznawania gatunków ptaków, połączone z ich liczeniami w dolinie rzeki Bug niedaleko Morzyczyna (OSO NATURA 2000 – Dolina Dolnego Bugu). Warsztaty w terenie z młodzieżą prowadzili wykwalifikowani ornitolodzy z Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN wraz z prezesem tego towarzystwa p. Mirosławem Rzępałą oraz leśniczy z Tuchlina p. Rafał Wyszyński  i nauczyciel z LO w Ostrowi Mazowieckiej - p. Paweł Cieśluk.  
      Pogoda jak i humory uczestników wyjazdu tego dnia dopisywały, jedynie ptaków było niewiele, ale i tak udało się zaobserwować m.in. łabędzie nieme z młodymi, łyski, gęsi gęgawy, myszołowa, a nawet orła bielika.
     Po całym dniu atrakcji związanych z obchodami „święta ptaków” wszyscy udali się na poczęstunek grillowanych kiełbasek, który był ostatnim punktem programu wycieczki.


     Działanie to stanowiło element PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w powiecie ostrowskim  – realizowanego przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim, we współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym BOCIAN,  pn.

 

„Bliżej  NATURY -  bliżej cywilizacji”

 

który otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

     Kolejnym etapem prowadzonej edukacji ekologicznej, będzie dwudniowa konferencja podsumowująca dotychczas zrealizowane zadania połączona ze zjazdem Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN. Podczas konferencji uczestnicy programu, będą mieć możliwość poznania, bądź pogłębienia wiedzy o przyrodzie oraz przedstawienia swoich spostrzeżeń i wniosków, nabytych podczas spotkań plenerowych.

 

     KONFERENCJA  odbędzie się w dniach 22 – 23 października 2011 r.

w  ośrodku agroturystycznym

BINDUGA 
ul. Przystań 2
07-306 Brok
powiat woj. mazowieckie

     Inicjatorem realizowanego programu edukacji ekologicznej jest – 

     Jerzy Bauer – Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego

 

     Zainteresowanych edukacją ekologiczną w powiecie ostrowskim oraz udziałem w powyższej inicjatywie, prosimy o kontakt z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51; 07-300  Ostrów Mazowiecka  tel. kont. – (29) 645 71 32

Sporządziła: insp. ds. ochrony środowiska Edyta Wilczyńska

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015