Herb Powiatu Ostrowskiego

Członkowie Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej:
 
Zbigniew Kamiński– Starosta Ostrowski,
Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta,
Członkowie
Krystyna Gumkowska
Tadeusz Jabłonka
Marek Kamiński 


Zadania zarządu powiatu

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) wykonywanie uchwał Rady,

2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju3),

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budżetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

6) uchwalanie regulaminów organizacyjnych określających organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015