Herb Powiatu Ostrowskiego

Turystyka i rekreacja

Obiekty zabytkowe i miejsca pamięci

Miasto Ostrów Mazowiecka:

 • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – budowany   w latach 1885-1893 murowany, neogotycki według projektu architektów   F. Nowickiego i B. Schmidta. Budowniczym był Władysław Colonna - Czosnowski   z Warszawy. W ołtarzu głównym rzeźba Wniebowzięcia NMP wykonana w 1896 r.
 • Ratusz miejski – neobarokowy jednopiętrowy budynek z czterema basztami. Wybudowany dzięki staraniom burmistrza Ludwika Mieczkowskiego w 1927 r. według projektu Stefana Zwolanowskiego.  Od 1975 r. ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego.
 • Kamienny Krzyż (1894) – usytuowany w ogrodzie plebańskim upamiętnia miejsce ołtarza głównego w kościele drewnianym, zbudowanym w latach 1796 - 1801.
 • „Dąb Wolności” – drzewo zasadzone na skwerze przed kościołem parafialnym   w I rocznicę odzyskania niepodległości w 1919 r. W pobliżu stoi Obelisk Wolności wzniesiony dla uczczenia odzyskania niepodległości.
 • Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – jednopiętrowy budynek murowany, nawiązujący swą formą architektoniczną do budowli pałacowej. Wybudowany   w latach 1923 - 1928 jako Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne. Była   to wówczas jedna z najnowocześniejszych szkół II Rzeczpospolitej.
 • Bank Spółdzielczy – murowany budynek jednopiętrowy, wzniesiony w 1926 r. według projektu Stefana Zwolanowskiego. Charakterystyczną ozdobą budowli są kolumny stylizowane na wzór grecki, dawniej siedziba Banku Ludowego.
 • Pamiątkowa tablica na budynku „Czerwoniaka”- odsłonięta podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W budynku, wybudowanym w II poł. XIX w. przez żydowskiego handlarza - Lichtensztajna, w latach 1939-1944 mieściło się hitlerowskie więzienie. Obecnie w miejscu dawnego „Czerwoniaka” znajduje się nowo wybudowany budynek mieszkalno – usługowy.
 • Cmentarz parafialny   - najstarsza część cmentarza została oddana do użytku w II poł. XVII w. Dotychczas zidentyfikowane zachowane nagrobki pochodzą z I poł. XIX w. i należą do Scholastyki Podbielskiej zm. w 1827 r. oraz Pawła Podbielskiego, rejtana powiatu ostrołęckiego zm. w 1829 r. Na cmentarzu zlokalizowane są groby żołnierzy stacjonujących w Komorowie przed zakończeniem I wojny światowej, mogiła żołnierzy poległych pod Ostrowią w wojnie polsko-radzieckiej 4 sierpnia 1920 r., mogiła członków AK poległych w walce z Niemcami pod Pacynką 31 sierpnia 1944 r.
 • Kaplica cmentarna pw. św. Zofii – wybudowana ok. 1830 r. jako kaplica grobowa burgrabiny łomżyńskiej Zofii Barzykowskiej. Budowla drewniana o konstrukcji zrębowej. W kaplicy znajduje się klasycystyczny nagrobek Kajetana Barzykowskiego, sędziego pokoju oraz tablice epitafijne Antoniego Liberadzkiego zm. 1839 r.   i Zuzanny Barzykowskiej zm. 1854 r.
 • Biblioteka im. Marii Dąbrowskiej – jednopiętrowa kamienica secesyjna   z początku XX w. z  pamiątkową tablicą dla uczczenia 50-lecia działalności biblioteki.
 • Pomnik Żołnierza i Partyzanta – nazywany potocznie przez mieszkańców „Ostrowską Nike”, odsłonięty 22 lipca 1960 r.
 • Pomnik Księżnej Anny Mazowieckiej - wybudowany według projektu Mirosławy Skoczek, odsłonięty 6 czerwca 2004 r. z okazji 570-lecia nadania praw miejskich  Ostrowi Mazowieckiej. Księżna Anna Mazowiecka w 1514 r. nadała prawo odbywania 4 jarmarków rocznie i 1 targu tygodniowo, co przyspieszyło rozwój Ostrowi Mazowieckiej.
 • Aleja głogowa im. Bolesława Zarzyckiego i Henryka Gosiewskiego – leśników Ziemi Ostrowskiej - otwarta 13 maja 2011 r. podczas obchodów Międzynarodowego Roku Lasów ogłoszonego przez ONZ. Tego dnia odsłonięto również obelisk z tablicą upamiętniającą to wydarzenie.

Gmina Ostrów Mazowiecka:

 • Zespół koszarowy w Komorowie – w latach 1890-1894 wybudowano koszary dla wojsk carskich. Od roku 1917 w Komorowie miała swoją siedzibę słynna Szkoła Podchorążych Piechoty. W latach 1926-1929 wybudowano kościół garnizonowy.   W latach 1930-1934, kiedy szkołą dowodził płk Ludwik Bociański powstał ośrodek sportowy, basen pływacki, kort tenisowy. Wzniesiono również liczne pomniki nawiązujące do chwały oręża polskiego od czasów Bolesława Chrobrego po bohaterów Powstania Listopadowego.19 września 1999 r. odsłonięto na terenie garnizonu pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest dokładnie odtworzoną repliką pomnika z 1932 r. (jest to największy pomnik Marszałka w Polsce). Otoczenie koszar położonych w parku z alejkami spacerowymi oraz kompleksem sportowym może być doskonałym miejscem wypoczynku.
 • Cmentarz jeńców radzieckich – położony w pobliżu wsi Grądy na terenie byłego obozu jeńców wojennych - stalag 324, który funkcjonował od sierpnia 1941 r. Był to jeden z największych obozów jenieckich w Generalnej Guberni.  W obozie   w Grądach  z więzionych 120 tys. żołnierzy zginęło ponad 80 tys. Dokoła rozciąga się kompleks lasów sosnowych, które są symbolicznym Lasem Pamięci na terenie byłego obozu jenieckiego.
 • Pomnik poległych w walce pod  Pecynką – około 14 km od wsi Grądy na terenie sąsiedniego powiatu wyszkowskiego leży osada leśna Pecynka. 31 sierpnia 1944 r. wojska niemieckie uderzyły na stacjonujące tutaj zgrupowanie partyzanckie AK. Polacy próbowali przełamać zaciskający się pierścień okrążenia okupanta. Na polu walki pod Pecynką znajduje się dzisiaj pomnik wzniesiony na mogile poległych w walce partyzantów 3 batalionu 13 Pułku Piechoty AK. Około 300 m od pomnika stoi żelazny krzyż upamiętniający miejsce rozstrzelania czternastu żołnierzy z 3 batalionu w dniu 31 sierpnia 1944 r.
 • Pomnik w Nagoszewie – miejscowość ta znana jest z wydarzeń jakie miały tu miejsce w okresie Powstania Styczniowego. Bitwa pod Nagoszewem była największym starciem w rejonie Ostrowi. W dniach 2-3 czerwca 1863 r. połączone oddziały pod dowództwem Maksymiliana Broniewskiego stoczyły walkę z kilkoma kolumnami wojsk carskich. W pobliżu pola walki stoi granitowy pomnik wystawiony na zbiorowej mogile w 1917 r. (po lewej stronie przy trasie Ostrów Maz. – Warszawa).
 • Zespół dworski w Lubiejewie Starym – pałacyk murowany z końca XIX w. oraz park krajobrazowy z ciekawymi gatunkami drzew i krzewów. Zabytek znajduje się na terenie dzisiejszego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie.
 • Kościół parafialny pw. św. Rocha w Jasienicy – kościół murowany (1880-1883) odremontowany po 1945 r. Cenne dzieła sztuki rzeźbiarskiej: Matka Boska   z Dzieciątkiem (gotyk pocz. XVI w.) i św. Jan Nepomucen (I poł. XIX w). Dzwonnica murowana z końca XIX w. Na cmentarzu parafialnym znajduje się późno klasycystyczny nagrobek z piaskowca Aleksandra Sykstyna Zaleskiego (zm. 1855 r.) oraz kamienny nagrobek Wiktora Godlewskiego (1831-1900), powstańca 1863, przyrodnika i podróżnika.
 • Sanktuarium Maryjne w Osuchowej – parafia pw. św. Piotra i Pawła. Sanktuarium słynie z wielu cudownych łask. Kult Matki Bożej w parafii Osuchowa jest ściśle związany z objawieniami, które miały miejsce w życiu mieszkańców wioski na początku XX wieku. Pierwsze objawienia zdarzyły się w 1910 r. W tymże roku   w pobliskim  lesie wybudowano drewnianą kapliczkę. Obecnie w kapliczce wyłożona jest Księga Próśb i Podziękowań, a w archiwum parafii złożone są świadectwa cudownych uzdrowień. Swoim wiernym czcicielom objawiona Matka Boża wskazała cudowne środki z którymi wiązała swoje błogosławieństwa i moc leczniczą.   Były to: woda ze strumyka oraz płótno lniane. Dzisiaj w kapliczce można znaleźć kawałki pociętego płótna przygotowane dla odwiedzających. Główny odpust   w Sanktuarium  odbywa się w dniu 3 maja – w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wówczas przybywają liczne pielgrzymki piesze z okolicznych parafii.  W czerwcu 2003 r. biskup diecezji łomżyńskiej powierzył Sanktuarium duszpasterskiej trosce Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści).

 

Miasto i Gmina Brok:

 • Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła – kościół parafialny na terenie miasta Brok. Obecny wizerunek kościoła zachował się z XVIII w. Z tego też stulecia pochodzi wystrój wnętrza. Podczas prac renowacyjnych w 1969 r. odkryto ślady polichromii   z czasów budowy kościoła (połowa XVI w.). W kaplicy św. Anny znajduje się ośmiokątna tablica marmurowa, która niegdyś zdobiła bramę pałacu biskupiego   w Broku.
 • Ruiny pałacu biskupów płockich – w 1607 r. biskup płocki Henryk Firlej wzniósł przy ujściu Turki do Bugu pałac o charakterze obronnego zamku. Pełnił on rolę letniej rezydencji dla dostojników kościelnych. Pod względem architektonicznym było to połączenie włoskiej willi palladiańskiej z tradycją renesansowego dworu polskiego.   Do dzisiaj z dawnej świetności pałacu pozostały jedynie ruiny wschodniej wieży na obrzeżach miasta Brok.
 • Cmentarz żydowski – wpisany do rejestru zabytków i objęty ochrona prawną.   Na terenie częściowo ogrodzonym siatką znajduje się około 30 nagrobków w formie ułamanych płyt, zapadniętych w ziemię. Jest to miejsce spoczynku wielkiej liczby Żydów, którzy żyli w Borku w czasach od XVIII w. do Zagłady w okresie II wojny światowej.

Gmina Nur:

 • Kościół parafialny – murowany w miejscowości Nur wzniesiony w II poł. XIX w. zniszczony przez wycofujące się wojska niemieckie, odbudowa w latach 1949-1966.   W ołtarzu głównym obraz matki Boskiej z Dzieciątkiem z I poł. XVII wieku   (w sukience z blach srebrnej).
 • Krzyż „Pod sztandarem” – upamiętniający bitwę stoczoną przez wojska   gen. Łubieńskiego 22 maja 1831 r. Krzyż stoi między szosą ciechanowiecką,   a gościńcem do wsi Żebry.
 • Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia – we wsi Zuzela miejscu urodzenia kardynała Stefana Wyszyńskiego (3 marca 1901 r.) w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej szkoły zorganizowano Muzeum. W pomieszczeniu po lewej stronie odtworzono mieszkanie Państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku   XX w.
 • Drewniana plebania - wybudowana w 1929 r. dzięki staraniom Ks. Ludwika Wiśniewskiego, wg projektu nieznanego autora w stylu dworkowym z użyciem form neobarokowych. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 385.   W sierpniu 1944 r. budynek został częściowo zniszczony przez Niemców podczas wysadzania kościoła parafialnego, odbudowany został w końcu lat czterdziestych   XX w.

Gmina Andrzejewo:

 • Kościół gotycki pw. św. Bartłomieja – gotycki kościół w miejscowości Andrzejewo. Parafię założono w XIV w. Kościół swój kształt uzyskał podczas długiego, bo trwającego 70 lat procesu budowlanego (1526-1605). Barokowy ołtarz główny pochodzi z 1701 r., obraz przedstawiający św. Bartłomieja zalicza się do najstarszych obiektów malarstwa na terenie powiatu ostrowskiego (namalowany na desce w XVII w.)
 • Cmentarz parafialny w Andrzejewie – zabytkowa kaplica cmentarna z 1884 r.,   w pobliżu grób Julianny Wyszyńskiej (matki Kardynała S. Wyszyńskiego, zmarłej   w 1910 r.), Mauzoleum Żołnierzy Września (na tablicach indywidualnych   i zbiorowych znajdziemy biografię gen. Kosseckiego i płk. Hertla) oraz pomnik Żołnierzy AK.


Gmina Zaręby Kościelne:

 • Zespół klasztorny  - wybudowany w Zarębach Kościelnych w latach 1765-1774   z fundacji Szymona Zaremby dla sprowadzonych na te ziemie w II poł. XVII w. ojców reformatów. W skład zespołu wchodzą : barokowy kościół obecnie parafialny, klasztor z wirydarzem przylegający do południowej elewacji kościoła oraz dziedziniec przed kościołem otoczony XVII-wiecznym murem z bramą. Pośrodku dziedzińca stoi kapliczka w formie kolumny toskańskiej (1805 r.). Ołtarz główny i ołtarze boczne kościoła klasztornego reprezentują typowe reformackie  wyposażenie, charakterystyczne przez swój surowy wygląd i ciemny koloryt drzewa. Unikalnym zabytkiem jest złożona w podziemiach kościoła trumna ze zmumifikowanymi zwłokami fundatora kościoła (zm. 1768 r.)
 • Kościół filialny pw. św. Stanisława – wzniesiony w latach 1882-1900 w Zarębach Kościelnych, neogotycki kościół z kamienia polnego. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Anielskiej namalowany na desce w początkach XVII w.
 • Dwór w Złotorii – w XV w. w Złotorii znajdował się dwór myśliwski, w którym bywali biskupi płoccy. Do końca XVIII w. Złotoria była jednym z ośrodków administracyjnych dóbr biskupich. Po Powstaniu Styczniowym nadano ją pewnemu carskiemu generałowi, jako tzw. majorat. Po odzyskaniu niepodległości majątek   w Złotorii stał się własnością państwową, którą zarządzał Tadeusz Podbielski – świetny administrator i były legionista. Obecnie stojący, zachowany budynek dworski zbudował Tadeusz Podbielski w 1933 r.
 • Sielska chata w Starej Złotorii - Stara Złotoria 4, 07 – 323 Zaręby Kościelne
  Stuletnia, drewniana, artystyczna chata mieści muzeum rodzinne i izbę pamięci szkoły podstawowej. Wnętrze wyposażone jest w zabytkowe, ręcznie dekorowane meble, zabytkowy sprzęt domowy i gospodarski oraz pamiątki rodzinne. Wewnątrz chaty mieści się sklepik z wyrobami artystycznymi. Można skosztować także lawendowej lemoniady oraz pierogów i gofrów przygotowanych przez właścicielkę gospodarstwa.
   

Gmina Małkinia Górna:

 • Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wzniesiony w latach 1905-1911, kościół neogotycki, murowany, według projektu architekta Karola Jankowskiego w miejscowości Małkinia Górna.
 • Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni – Prostyń jest jedną z dwóch miejscowości w Polsce, gdzie objawiła się św. Anna. Opis objawienia podają archiwalne dokumenty biskupów diecezji łuckiej (Łuck na Wołyniu), pochodzące z XVI w. Z tych źródeł wynika, że św. Anna objawiła się w Prostyni w 1510 r. Wieść o objawieniach obiegła Rzeczpospolitą i zaczęli przybywać liczni pielgrzymi.  W 1547 r. do nadbużańskiej wioski przybyła królowa Bona, żona Zygmunta Starego. Od momentu objawień zaczęły się cudowne uzdrowienia. Obecną świątynię wzniesiono w latach 1946-1954 po tym, jak Niemcy wysadzili w 1944 r. kościół parafialny wraz z cennymi zabytkami sztuki sakralnej. W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycka rzeźba Świętej Trójcy, wykonana prawdopodobnie przez Wita Stwosza lub jego uczniów na przełomie XV i XVI w. Rzeźba ta już w 1513 r. była znana jako słynąca cudami. Prawdopodobnie podarował ją biskup łucki Paweł Aligmunt Holszański z okazji utworzenia w 1511 r. parafii w Prostyni. W ołtarzu głównym znajduje się również obraz matki Bożej z Dzieciątkiem, będący kopią obrazu Bartolome Murilla, wykonaną we Florencji przez Alfonsa Boschi (1615-1649) oraz figura św. Anny z Najświętszą Maryją Panną.Na filarze wiszą kajdany przypominające te, które niegdyś umieścił   w świątyni Mikołaj Prostyński na znak wdzięczności za cudowne uwolnienie   z tatarskiej niewoli w 1552 r. Bardzo uroczyście obchodzone są tutejsze odpusty   w święto Trójcy Przenajświętszej oraz w dniu św. Anny, trwające kilka dni.   W pobliżu Kościoła znajduje się klasycystyczna dzwonnica z lat 1858-1860 oraz kaplica  cmentarna z XVIII w.
 • Kapliczki we wsi Prostyń – obiekty ludowej sztuki sakralnej :
 • murowana kaplica z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego z 1835 r.
 • kaplica z figurą Chrystusa Frasobliwego z XIX w.
 • kaplica św. Anny z XIX w.
 • Nagrobna kaplica w miejscowości Orło - znajduje się nagrobna kaplica z końca XIX w. w formie żeliwnej altany. Ma postać krypty zbudowanej na planie kwadratu. Obiekt łączy w sobie elementy sztuki bizantyjskiej i mauretańskiej. Jest to kaplica grobowa gen. Andrieja Aleksandrowicza Kucyńskiego - Rosjanina, który był właścicielem majątku w Orle, otrzymanym po Powstaniu Styczniowym za zasługi dla cara. Po śmierci  w 1875 r. został pochowany w murowanej krypcie.

Gmina Stary Lubotyń:

 • Kościół neogotycki – w miejscowości Stary Lubotyń stoi kościół neogotycki z cegły trójnawowy. W ołtarzu bocznym drewnianym, po prawej stronie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1700 r.
 • Kaplica pw. św. Rocha – na cmentarzu parafialnym znajduje się drewniana kaplica pw. św. Rocha wzniesiona w I poł. XIX w. W ołtarzu głównym wisi obraz św. Rocha malowany na desce w XVII w.

Gmina Wąsewo:

 • Sanktuarium Maryjne – kościół parafialny w miejscowości Wąsewo wzniesiony   w latach 1912-1922, po zniszczeniach wojennych odbudowany w 1949 r. Trójnawowa świątynia neogotycka. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem nieznanego autora pochodzący z XVI w. Od XVII w. obraz doznaje szczególnej czci   u wiernych. Dowodem na to są liczne wota umieszczone wokół wizerunku. Władze kościelne uznały Wąsewo za sanktuarium maryjne. Koronacja obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej odbyła się 8 września 2000 r.

Gmina Boguty-Pianki:

 • Zagroda młynarza – we wsi Drewnowo (8 km od Ciechanowca) znajduje się zabytkowa zagroda młynarza, a w niej wiatrak koźlak oraz chata z końca XIX w.   Zabytkowe obiekty są własnością Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka   w Ciechanowcu i stanowią jedną z wielu ekspozycji plenerowych działu budownictwa (Skansen Mazowiecko-Podlaski).

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015