Herb Powiatu Ostrowskiego

Ostrów Mazowiecka, dnia 17 października 2017 r.

IZP.272.13.2017

 

 

 

WYKONAWCY

Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 593782-N-2017 w dniu 28 września 2017 r. Stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Zapytanie:

Proszę o udostępnienie załączników 1, 5 i 7 w wersji, która będzie możliwa do pobrania i otwarcia (tak jak pozostałe załączniki). Posiadam oprogramowanie Microsoft Word w wersji najnowszej, zainstalowany Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel oraz PowerPoint i niestety załączników nie można otworzyć.

Wyjaśnienie:

Załącznik do pobrania:

1)    załącznik numer 1 - formularz oferty - wersja doc, wersja pdf,

2)    załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swoich zasobów - wersja docwersja pdf,

3)    załącznik nr 7 - dokumenty zawierające informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej - wersja doc, wersja pdf.

 

karta 20181212


informacja SOR 20181205

Wydarzenia w powiecie

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015