Herb Powiatu Ostrowskiego

Współpraca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia  zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi  i innymi partnerami społecznymi istnieje możliwość podjęcia współpracy przez ww. podmioty z 5. Mazowiecką Brygadą Obrony terytorialnej w Ciechanowie. Partnerami społecznymi z którymi 5. MBOT może podejmować współpracę są: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego( w tym ich związki  i stowarzyszenia), podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną (np. szkoły) oraz kościelne osoby prawne, a także inne jednostki organizacyjne (organizacje kościelne).

Celem współpracy jest pozyskanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej oraz promowanie nowego modelu służby jakim jest Terytorialna Służba Wojskowa.

W celu podjęcia współpracy z 5. MBOT zainteresowane podmioty powinny złożyć
w terminie do dnia 10 września 2017 r. wnioski na adres:

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
ul. Orylska 6,
06-400 Ciechanów

Wnioski powinny zawierać szereg informacji m.in.:

  • szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od 5. MBOT merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia,
  • nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia,
  • źródła finansowania przedsięwzięcia,
  • przewidywana liczbę uczestników,
  • planowane działania promocyjne.

Wnioski muszą spełniać ponadto warunki określone w § 14 i § 15 Decyzji nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.

Wzór wniosku do planu współpracy 5. MBOT w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

 

 

Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

07.03.2019

15:26

 

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

czytaj więcej »
Informacja o możliwości zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

28.02.2019

13:50

Informacja o możliwości zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert

czytaj więcej »
UWAGA! Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem ofert w ramach otwartego konkursu ofert

22.02.2019

14:53

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68 (sala konferencyjna I piętro) spotkanie pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej z przedstawicielami organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem ofert w ramach otwartego konkursu ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej.   Termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2019 r. o godz. 16.00.

czytaj więcej »
Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego „Niepodległa” 2019

21.02.2019

10:35

Wojewoda Mazowiecki i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

czytaj więcej »
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

20.02.2019

15:31

Łukasz

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 w zakresach:

  1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. upowszechniania kultury fizycznej.
czytaj więcej »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015