Herb Powiatu Ostrowskiego

Współpraca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia  zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi  i innymi partnerami społecznymi istnieje możliwość podjęcia współpracy przez ww. podmioty z 5. Mazowiecką Brygadą Obrony terytorialnej w Ciechanowie. Partnerami społecznymi z którymi 5. MBOT może podejmować współpracę są: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego( w tym ich związki  i stowarzyszenia), podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną (np. szkoły) oraz kościelne osoby prawne, a także inne jednostki organizacyjne (organizacje kościelne).

Celem współpracy jest pozyskanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej oraz promowanie nowego modelu służby jakim jest Terytorialna Służba Wojskowa.

W celu podjęcia współpracy z 5. MBOT zainteresowane podmioty powinny złożyć
w terminie do dnia 10 września 2017 r. wnioski na adres:

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
ul. Orylska 6,
06-400 Ciechanów

Wnioski powinny zawierać szereg informacji m.in.:

  • szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od 5. MBOT merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia,
  • nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia,
  • źródła finansowania przedsięwzięcia,
  • przewidywana liczbę uczestników,
  • planowane działania promocyjne.

Wnioski muszą spełniać ponadto warunki określone w § 14 i § 15 Decyzji nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.

Wzór wniosku do planu współpracy 5. MBOT w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

 

 

2017-12-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2017-12-14

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

2017-11-16

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-11-08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Patriotyczny z okazji 99. rocznicy odzyskania Niepodległości”

2017-11-07

Dzięki pomocy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz Starosty Ostrowskiego dorośli mieszkańcy naszego powiatu odwiedzili warszawski teatr.

2017-11-06

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego pn. „REGINALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

2017-10-31

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-10-11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „REGIONALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE"

2017-09-15

Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o naborze kandydatów na członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

2017-09-04

Współpraca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

2017-08-29

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2017

2017-07-05

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

2017-06-22

Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowi Mazowieckiej została wyróżniona znakiem Marka Ekonomii Społecznej na 2017 r.

2017-06-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2017

2017-05-19

UWAGA! Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem ofert w ramach otwartego konkursu ofert

2017-05-10

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-03-02

Kampania „SAM ZDECYDUJ! PRZEKAŻ 1% NA MAZOWIECKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”

2017-01-20

Nabór wniosków w ramach Programu „Razem bezpieczniej”

2016-12-14

Projekt pn. ,,Bliżej rynku pracy”

2016-11-24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2017 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej   

2016-11-09

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

2016-11-09

Wyróżnienie dla Spółdzielni Socjalnej ,,Amelia” w Ogólnopolskim Konkursie LODOŁAMACZE 2016

2016-10-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2016-10-20

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2016-09-30

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

2016-09-02

Konkurs pn. ,, Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

2016-09-01

Wakacyjna Akademia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i liderów lokalnych działających na rzecz lokalnych społeczności

2016-08-25

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395) 

2016-08-11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nurskie spotkania teatralne"

2016-07-27

Konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

2016-07-27

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

2016-07-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2016

2016-07-14

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi zaprasza na szkolenie

2016-06-22

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych

2016-06-20

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

2016-06-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-05-17

Działalność Koła Wędkarskiego Nr 34 w Komorowie

2016-04-13

I Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych

2016-02-05

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne

2016-01-28

Konsultacje zmiany Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2015-10-19

Seminarium dla organizacji pozarządowych

2015-06-03

Szkolenie pn. : .”(eS) w sieci dobrych połączeń – nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”

2015-06-01

Roczny program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

2015-04-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2015-03-24

Rozpoczął się nabór wniosków do FIO – Mazowsze Lokalnie 2015

2015-03-18

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-02-18

Rada Powiatu na IV Sesji w dniu 12 lutego 2015 roku przyjeła Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2015-01-15

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

2014-12-23

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

2014-09-25

XV  MAZOWIECKI SPINNING BUGU


2014-08-22

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


2014-08-22

XV MAZOWIECKI SPINNING BUGU o Puchar Prezesa Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej


2014-08-20

Weź udział w konkursie fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem”


2014-07-28

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Przystań" ogłasza nabór na realizację zadania ze środków Wojewody Mazowieckiego.


2014-07-11

Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce zaprasza na seminarium nt. „Projekt partycypacyjny jako narzędzie rozwoju społeczności lokalnej”


2014-07-09

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”


2014-05-26

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok


2014-04-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


2014-01-22

Konkurs pt. „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej 2014”


2013-09-19

Bezpłatne seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”


2013-09-17

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu: „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-09-06

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT)


 2013-08-27

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


 2013-06-18

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia „Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-06-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


2013-04-26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego                                      28.03.2013


 

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu „Równać Szanse 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

 

 

Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Plik PDF(rozmiar: 145.4kb)Inkubator Ekonomii Społecznej w Wąsewie.

 

 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA rozpoczyna realizację projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”.

 Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

 


 

 

 

Projekt pt. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

0

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015