Herb Powiatu Ostrowskiego

Więcej ogłoszeń

Diagnostyka znamion. Akcja bezpłatnych badań dermatoskopowych w Ostrowi Mazowieckiej.

13.09.2018

13:33

Kamil

zdj_ naglowkoweDiagnostyka znamion. Akcja bezpłatnych badań dermatoskopowych w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

Ostrów Mazowiecka to miejscowość na trasie dermobusa Fundacji NEUCA dla Zdrowia, w którym będzie można wykonać bezpłatne badania znamion i pieprzyków. 17 września na mieszkańców będzie czekał wykwalifikowany personel, który zadba o wykonanie  badań skóry oraz udzieli porad z zakresu profilaktyki.  

czytaj więcej »
Informacja Starosty Ostrowskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Prosienica, obejmującej działki o numerach: 137, 296, 380, 404, 448, 508.

07.09.2018

11:07

 

 

 Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703), zwanej dalej „ustawą” w związku z tym, iż decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r., znak: GN.6622.21.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych,  o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Prosienica, stała się ostateczna,

czytaj więcej »
Konkursy dotyczące usług społecznych i zdrowotnych

31.08.2018

09:41

Kamil

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  uprzejmie informuję, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dwa konkursy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych:

czytaj więcej »
„Aktywny senior to bezpieczny senior”

29.08.2018

15:32

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

czytaj więcej »
UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO!

29.08.2018

13:15

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. informuje, iż związku z postępującymi pracami dotyczącymi modernizacji LK E75 zachodzi konieczność krótkotrwałego (ok. 3 - 4 godz.) zamknięcia przejazdu kolejowo - drogowego w celu wyregulowania torów kolejowych oraz doprowadzenia ich do projektowych rzędnych niwelety. Minimalizując utrudnienia dla lokalnej społeczności prace te wykonywane będą podczas zamknięć nocnych. W związku z tym informujemy, że w terminie jak poniżej nieprzejezdny będzie przejazd kolejowo - drogowy w km 81+703 (Prostyń):

zamknięcie w nocy 30 – 31 sierpnia 2018 r.

 

informacja: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

23.08.2018

14:01

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zgodnie z Uchwałą Nr 478/167/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej »
UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO!

22.08.2018

08:57

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. informuje, iż związku z postępującymi pracami dotyczącymi modernizacji LK E75 zachodzi konieczność krótkotrwałego (ok. 3 - 4 godz.) zamknięcia przejazdu kolejowo - drogowego w celu wyregulowania torów kolejowych oraz doprowadzenia ich do projektowych rzędnych niwelety

czytaj więcej »

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015