Herb Powiatu Ostrowskiego

Ważne informacje dla absolwentów gimnazjów  - nowe kierunki kształcenia!

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zaakceptował  kierunki kształcenia, zawody i kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

Uchwała  Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr 286/106/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Technikum  Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Technik teleinformatyk         -           nowy kierunek
 • Technik technologii drewna
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik elektryk
 • Technik budownictwa
 • Technik logistyk
 • Technik informatyk

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Kierowca – mechanik            -           nowy kierunek
 • Magazynier                            -           nowy kierunek
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Fryzjer

Kierunek kształcenia technik technologii drewna uruchomiony był w związku z podpisaniem pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Fabryką Mebli FORTE S.A.  umowy o wzajemnej współpracy, w ramach której FORTE S.A. zapewnia praktyki, staże, wycieczki zawodowe itp. przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i technologii. Absolwenci tych szkół będą mieli preferencje w zatrudnieniu, na atrakcyjnych warunkach w FORTE S.A.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

www. zs1.ostrowmaz.com lub uzyskać w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 297462471.

 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Technikum Nr 2  im.  Powstańców Styczniowych w Ostrowi Mazowieckiej

 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik spedytor
 • Technik organizacji reklamy

Branżowa Szkół I Stopnia Nr 2 im. Powstańców Styczniowych (wielozawodowa)

 • Fryzjer
 • Cieśla
 • Murarz-tynkarz
 • Dekarz
 • Monter izolacji budowlanych
 • Elektryk
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Wędliniarz
 • Stolarz
 • Krawiec
 • Blacharz samochodowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci  instalacji  i urządzeń sanitarnych
 • Sprzedawca
 • Kucharz

W związku z podpisaniem porozumień o sprawowaniu patronatu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej objął patronat na uczniami  kształcącymi się w zawodzie technik ekonomista natomiast Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych Ziemi Ostrowskiej objęło patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik spedytor.

Dzięki współpracy uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe, możliwość wyjazdów na staże oraz wycieczki dydaktyczne. Dla uczniów z najlepszymi wynikami fundowane są stypendia i nagrody.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

www.  ekonomik.szkola.pl lub uzyskać w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 297453371.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA  W MAŁKINI GÓRNEJ

Technikum

 • Technik  transportu kolejowego
 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i  usług gastronomicznych
 • Kelner
 • Technik hotelarstwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechatronik
 • Technik mechanik
 • Technik elektryk

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Mechanik  monter maszyn i urządzeń
 • Elektryk
 • Mechanik motocyklowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz

Kierunek technik transportu kolejowego uruchomiony był w związku z porozumieniem podpisanym przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej  a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie.

Dodatkową atrakcją tego kierunku jest gwarancja zatrudnienia, po ukończeniu, dla najlepszych absolwentów w placówkach PKP, stypendia dla najlepszych uczniów   oraz zapewnienie w placówkach PKP praktyk zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

www. zs.malkinia.com. lub uzyskać  w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 296448625.

 

Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, oferują nowoczesną bazę dydaktyczną, możliwość rozwoju w różnego rodzaju kołach zainteresowań, atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jeżeli chcecie zdobyć atrakcyjny zawód, dający możliwość dalszego kształcenia i zatrudnienia, skorzystajcie z oferty, proponowanej przez szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski!

Ważne informacje dla absolwentów gimnazjów  -  kierunki kształcenia!

 

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zaakceptował zawody, w których kształcić będą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała  Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr 419/146/2018 z dnia 14 marca  2018 r.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Technikum  Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Technik technologii drewna

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik usług fryzjerskich

 • Technik budownictwa

 • Technik logistyk

 • Technik informatyk

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Kierowca – mechanik

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kierunek kształcenia technik technologii drewna uruchomiony był w związku z podpisaniem pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Fabryką Mebli FORTE S.A.  umowy o wzajemnej współpracy, w ramach której FORTE S.A. zapewnia praktyki, staże, wycieczki zawodowe itp. przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i technologii. Absolwenci tych szkół będą mieli preferencje w zatrudnieniu, na atrakcyjnych warunkach w FORTE S.A.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

www. zs1.ostrowmaz.com lub uzyskać w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 297462471.

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Technikum Nr 2  im.  Powstańców Styczniowych w Ostrowi Mazowieckiej

 • Technik ekonomista

 • Technik informatyk

 • Technik spedytor

 • Technik organizacji reklamy

 • Technik handlowiec         -         nowy kierunek

Branżowa Szkół I Stopnia Nr 2 im. Powstańców Styczniowych (wielozawodowa)

 • Fryzjer

 • Cieśla

 • Murarz-tynkarz

 • Dekarz

 • Monter izolacji budowlanych

 • Elektryk

 • Cukiernik

 • Piekarz

 • Wędliniarz

 • Stolarz

 • Krawiec

 • Blacharz samochodowy

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Monter sieci  i  instalacji  sanitarnych

 • Sprzedawca

 • Kucharz

 • Elektromechanik

W związku z podpisaniem porozumień o sprawowaniu patronatu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej objął patronat nad uczniami  kształcącymi się w zawodzie technik ekonomista natomiast Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych Ziemi Ostrowskiej objęło patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik spedytor.

Dzięki współpracy uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe, możliwość wyjazdów na staże oraz wycieczki dydaktyczne. Dla uczniów z najlepszymi wynikami fundowane są stypendia i nagrody.

 

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.ekonomik.szkola.pl lub uzyskać w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 297453371

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA  W MAŁKINI GÓRNEJ

Technikum

 • Technik  transportu kolejowego

 • Technik informatyk

 • Technik żywienia i  usług gastronomicznych

 • Technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Elektryk  
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz

 

Kierunek technik transportu kolejowego uruchomiony był w związku z porozumieniem podpisanym przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej  a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie.

Dodatkową atrakcją tego kierunku jest gwarancja zatrudnienia, po ukończeniu, dla najlepszych absolwentów w placówkach PKP, stypendia dla najlepszych uczniów   oraz zapewnienie w placówkach PKP praktyk zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

www. zs.malkinia.com. lub uzyskać  w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 296448625.

 

 

Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, oferują nowoczesną bazę dydaktyczną, możliwość rozwoju w różnego rodzaju kołach zainteresowań, atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jeżeli chcecie zdobyć atrakcyjny zawód, dający możliwość dalszego kształcenia i zatrudnienia, skorzystajcie z oferty, proponowanej przez szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski!

                                  

 

            Szkoły Policealne dla Dorosłych (kształcące w systemie zaocznym)

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ:

 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik usług kosmetycznych

 

Linki  do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015