Herb Powiatu Ostrowskiego

Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Towarzystwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o. organ prowadzący dla Niepublicznej Placówki Oświatowej „Educo” realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – promocja Integracji społecznej, projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”.
Od 5 stycznia rozpoczęła się realizacja II etapu projektu, która obejmuje bezpłatne, e-learingowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W związku z powyższym na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl uruchomiona została internetowa platforma edukacyjno-doradcza dla organizacji pozarządowych.
Na stronie tej znajdują  się wykłady z zakresu ekonomii społecznej, akty prawne i dokumenty niezbędne dla organizacji pozarządowych. Użytkownicy mogą ponadto skorzystać ze specjalistycznego doradztwa off - line oraz on - line w formie „transmisji na żywo”  w trakcie cotygodniowych dyżurów doradców. Celem platformy jest również stworzenie dla organizacji pozarządowych płaszczyzny kontaktu, wymiany doświadczeń oraz prezentacji.
 
Zapraszamy do udziału w Projekcie.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015