Herb Powiatu Ostrowskiego

Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Towarzystwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o. organ prowadzący dla Niepublicznej Placówki Oświatowej „Educo” realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – promocja Integracji społecznej, projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”.
Od 5 stycznia rozpoczęła się realizacja II etapu projektu, która obejmuje bezpłatne, e-learingowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W związku z powyższym na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl uruchomiona została internetowa platforma edukacyjno-doradcza dla organizacji pozarządowych.
Na stronie tej znajdują  się wykłady z zakresu ekonomii społecznej, akty prawne i dokumenty niezbędne dla organizacji pozarządowych. Użytkownicy mogą ponadto skorzystać ze specjalistycznego doradztwa off - line oraz on - line w formie „transmisji na żywo”  w trakcie cotygodniowych dyżurów doradców. Celem platformy jest również stworzenie dla organizacji pozarządowych płaszczyzny kontaktu, wymiany doświadczeń oraz prezentacji.
 
Zapraszamy do udziału w Projekcie.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl.
 

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2018

10.07.2018

10:28

MBW_plakat_2018-page-001Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

 

czytaj więcej »
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

26.06.2018

13:55

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

czytaj więcej »

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015