Herb Powiatu Ostrowskiego

Projekt pn.  „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”

 

POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFS

Powiat Ostrowski wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, Liceum Ogólnokształcącym  nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Podstawową Szkołą Specjalną w Lubiejewie oraz Podstawową Szkołą Specjalną w Zuzeli  realizuje projekt pn.  „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”.

Beneficjentem projektu jest Powiat ostrowski, a Partnerem Projektu STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury. Projekt realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

Wartość projektu łącznie 1 950 746,40 zł

Czas trwania projektu : od 01.08.2018 roku do 31.07.2020 roku

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-a362/18

Celem projektu są udoskonalone kompetencje kluczowe  i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 849 uczniów 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne: 530 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, 180 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, 100 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, 20 uczniów Podstawowej Szkoły Specjalnej w Lubiejewie i 19 uczniów Podstawowej Szkoły Specjalnej w Zuzeli przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych uwzględniających ich indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne, zwiększony potencjał edukacyjny 11 uczniów szkół specjalnych przez rehabilitację, udoskonalone kompetencje dydaktyczne 82 nauczycieli i stworzone warunki do nauczania metodą eksperymentu w 5 szkołach do 31.07.2020 r.

 Dzięki projektowi 265 uczniów 3 liceów ogólnokształcących z niskimi wynikami w nauce wyrówna szanse edukacyjne przez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych.

260 uczniów 3 liceów ogólnokształcących udoskonali kompetencje matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe i językowe dzięki czemu zwiększą szanse na wysoki wynik na maturze na poziomie rozszerzonym i szanse na kontunuowanie edukacji na wybranych uczelniach.

810 uczniów 3 liceów ogólnokształcących przez udział w projektach edukacyjnych opartych o zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, społecznymi, ekonomicznymi rozwinie kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę zespołową.

Kreatywność i pracę zespołową rozwinie także 39 uczniów szkół specjalnych przez udział w dodatkowych zajęciach rozwojowych.

11 uczniów szkół specjalnych zmniejszy poziom deficytów rozwojowych dzięki zajęciom rehabilitacyjnym w formie integracji sensorycznej.

Zostaną także udoskonalone kompetencje dydaktyczne 82 nauczycieli 5 szkół.

Powstanie międzyszkolna pracownia informatyczna i chemiczna w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Zostaną stworzone warunki do nauczania metodą eksperymentu przez doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 3 liceach ogólnokształcących, w podstawowych szkołach specjalnych w Lubiejewie i Zuzeli. Dodatkowo w Zuzeli doposażona zostanie pracownia informatyczna.

 

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

NPP z na s

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015