Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2019

18.03.202011:41

Krzysztof

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień  za osiągnięcia sportowe w roku 2019 r. na podstawie art. 31  ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj. Dz.U. 2019,  poz. 1468 z późn. zm.), uchwały Nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz uchwały Nr XVII/135/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie powiatu ostrowskiego.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2020 Starosty Ostrowskiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, wniosek o nagrodę/wyróżnienie kieruje się do Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, wysyłając:

 1. skan wypełnionych wniosków wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

oraz

 1. drogą korespondencyjną przesyłając oryginały dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek musi być sporządzony w formie papierowej, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć:

1) Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia sportowe kandydata do nagrody/wyróżnienia,

2) oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia potwierdzające zamieszkanie na pobyt stały w powiecie ostrowskim zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu,

3) oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Regulaminu,

lub

4) oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Regulaminu. 

Osoby do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej:

Milena Waracka  – p.o. Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych (pokój Nr 18), tel. 29 645 71 04, 

Radosław Nowak – Pracownik w Biurze Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych (pokój Nr 1), tel. 29 645 71 00, wew. 22.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Wzór wniosku do Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągniecia sportowe

Wzór oświadczeń kandydata do nagrody/wyróżnienia potwierdzające zamieszkanie na pobyt stały w powiecie ostrowskim

Wzór oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej

                                                                            

Sprawę prowadzi:

Radosław Nowak

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Biuro Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

tel. 29/ 645 71 00, wew. 22

Prezentacja - powiat ostrowski


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015