Herb Powiatu Ostrowskiego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego

29.01.202014:35

2020-03-09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2020-02-25 Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 11 lutego 2020 r., w przedmiocie zamówienia „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego"
2020-02-11 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego
2020-02-04

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer 507355-N-2020 z 29/01/2020

zmieniony załącznik nr 14 - Mapa poglądowa 2614W

 2020-01-29

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego

 załącznik nr 1 - Formularz oferty,

 załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania,

 załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

 załącznik nr 5 - Wykaz osób

 załącznik nr 6 - Wykaz usług

 załącznik nr 7 - Wzór umowy

 załącznik nr 8 - ZOBOWIĄZANIE

 załącznik nr 9 - Wzór gwarancji

 załącznik nr 10 -  Wniosek o wycofanie oferty

 załącznik nr 11 - Mapa do celów projektowych dr.2657

 załącznik nr 12 - Opinia wyłącznie dr 2657W do dr.woj. 694

 załącznik nr 13 - Mapa poglądowa dr 4401W

 załącznik nr 14 - Mapa poglądowa 2614W

 załącznik nr 15 -  Mapa poglądowa dr. 2616 W i dr. 2657W

Prezentacja - powiat ostrowski


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

    Kalendarium

    NPP z na s

    Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
    Wszelkie prawa zastrzeżone
    Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015